ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด4.4.62

ตั้งชื่อลูก ตั้งนามสกุล ฟรี จงอย่าดีใจเพราะมักจะแย่ภายหลัง


        

          หลายคนหาชื่อเอง   หานามสกุลเอง  ตั้งชื่อลูกเอง  เอาที่ชอบที่สุด  แล้วก็เอาชื่อมาใช้เลย " ก็ได้ชื่อแบบรู้เท่าไม่ถึงการ " 


          เมื่อเวลาผ่านไปสัก  6  เดือนหรือ  1  ปี  เขาเหล่านี้ก็มีชีวิตเหมือนอยู่บนรถไฟเหาะ  ขึ้น ๆ ลง ๆ เหวี่ยงซ้ายที ขวาที  บางคนค้าขายอยู่  พอตั้งชื่อเองการค้าก็เจ๊ง   บางคนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นแทบเอาตัวไม่รอด  บางคนเลิกกับแฟน  บ้านแตก  บางคนตกงาน  ฯลฯ  การตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อตัว ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชื่อสินค้า ต้องรอบคอบ


เกิดอะไรขึ้น ชีวิตถึงแย่ลงไปขนาดนั้น 


  1.  ชื่อ นามสกุล  เข้ากับตนเองหรือไม่ ?   

          สมมุตินะ   ว่ามีชื่อ ๆ หนึ่ง   คุณตุ๊กใช้แล้ว " รุ่งเรืองดีมาก "    แต่คุณบี  เอาชื่อเดียวกันนี้ไปใช้  ผลกลับตรงข้าม  " ร่วงหลุดรุ่ยไม่เป็นท่า  "  เพราะอะไร ทั้ง ๆ เป็นชื่อเดียวกัน  ค่าเลขศาสตร์ก็ดี , ค่าอายตนะ6 ก็ดี ,  ค่าพลังเงา  (พลังสะท้อน )  ก็ดี ,  ศาสตร์โน้นนี้นั้นก็ดี    สาเหตุ  ก็เพราะชื่อไม่เข้ากับดวงชะตาของตัวเอง   เมื่อมีวันเกิด เวลาเกิด ไม่เหมือนกัน  อักษรก็ให้คุณให้โทษต่างกันไป   แบบนี้เรียกว่าชื่อไม่เข้ากับตัวเอง   ตั้งชื่อโดยไม่ดูในดวงชะตาว่าอักษรเป็นอย่างไรก็แย่แบบนี้

     2.  อักษรนำดีหรือไม่  อักษรนำสำคัญอย่างไร      


           อักษรนำเปรียบดั่งเรือลากจูง  ซึ่งมีเรือพ่วงตามหลังอีกหลายลำ   หากเรือลำแรกที่ลากจูงเป็นเรือรั่วและไม่มีกำลังลากจูง  ก็ลองนึกภาพดูเถิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร 

          คุณเอาชื่อสำเร็จรูปมาใช้   หรือบางคนผสมชื่อเอง  นามสกุลก็ผสมอักษรเองแล้วนำมาใช้  โดยไม่รู้ว่า  " อักษรนำ " นั้นจะไปสัมพันธ์กับตำแหน่งดีหรือร้าย  ซึ่งก็ถือว่าเสี่ยงมาก  ๆ   

          ในดวงชะตานั้นมีทั้งตำแหน่งดี ตำแหน่งร้าย  แต่ละคนไม่เหมือนกัน  อักษรที่จะไปตรงตำแหน่งดีก็ไม่เหมือนกัน   อักษรไปตรงตำแหน่งร้ายก็ไม่เหมือนกัน  จะรู้ได้ด้วยการดูดวง  แต่ก็มิใช่ว่าหมอดูทุกคนจะดูออกนะ  ว่าดวงคนนี้อักษรอยู่ตำแหน่งดีหรือร้าย   มันขึ้นกับความสามารถของแต่ละคนด้วย


ว่าด้วยตำแหน่งดีของอักษรนำ

          อักษรนำ  ที่อยู่ในตำแหน่งดีที่สุด  ได้แก่  ตำแหน่ง  ขุมทรัพย์, ธงชัย, อธิบดี, ราชา, มหาโภคสมบัติ, มหาสิทธิโชค, มหาอุปถัมภ์, ศุภะ, ลาภะ, กฎุมพะ  เป็นต้น

 ความหมายของตำแหน่งดี


ขุมทรัพย์   หมายถึง   โชคลาภ  เงินทอง  สิ่งที่รอคอยสมหวัง  เป็นหลักเป็นฐานมั่นคง  ความหวัง
ธงชัย         หมายถึง    ความสำเร็จ วันที่ส่งผลดี มีชัยชนะ สิ่งที่รอคอย  ได้มาแบบฉับพลัน มิ่งขวัญของ
                   หมู่คณะ  ประกอบด้วยโชค  ฯ   
อธิบดี        หมายถึง   เป็นใหญ่  มีอำนาจในการปกครองควบคุมดูแล  การเดินทางไกล ความสูงส่งดีขึ้น
ราชา         หมายถึง   ความหรูหรา สุขสบาย  ปราศจากอุปสรรค  ความสำเร็จสมหวัง
ศุภะ           หมายถึง   ความดีงามที่จะเกิดขึ้น  เกียรติยศชื่อเสียง  ความสมบูรณ์พูนสุข  ความเจริญ
                  ก้าวหน้า  ตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้า  ความสมหวัง  ความสำเร็จ  ผู้ใหญ่อุปถัมภ์
กฎุมพะ     หมายถึง  การเงิน  รายได้ที่แน่นอน  ทรัพย์สมบัติ ฐานะทางการเงิน  คนมั่งมีทรัพย์
ลาภะ         หมายถึง   โชคลาภที่มุ่งหวัง  ความสำเร็จ  ผลกำไร  จุดมุ่งหมาย  สมหวังดังใจ

มหาโภคสมบัติ   หมายถึง   ทรัพย์สมบัติ  บ้านเรือน  ที่ดิน
มหาสิทธิโชค      หมายถึง   ความสำเร็จ  โชคลาภ  สิ่งดีงาม
มหาอุปถัมภ์        หมายถึง   มีคนช่วยเหลือเกื้อกูล  ให้ความร่วมมือ   สนับสนุน ความร่มเย็นเป็นสุข


ว่าด้วยตำแหน่งร้ายของอักษรนำ


          อักษรนำ  ห้ามเด็ดขาด  ไม่ให้ตรงกับตำแหน่งต่อไปนี้  ไม่เช่นนั้นชีวิตล้มระเนระนาดแน่  เห็นมาเยอะแล้ว  ได้แก่ตำแหน่ง  โลกาวินาศ, มหาอุบาทว์, มหาโจร, หินะ, มรณะ, พยายะ, อริ

        ความหมายของตำแหน่งร้าย


โลกาวินาศ    ความหมาย   เหตุเกิดโดยไม่คาดฝัน  การหมดสิ้น  ความเสียหาย  สิ่งปกปิดไม่เปิดเผย  
                     ความพังพินาศมหาอุบาทว์   ความหมาย   ความผิดหวังทุกอย่าง  ความชั่วช้าเลวทรามของสิ่งที่พบเจอ
มหาโจร        ความหมาย   ล้างผลาญ ปองร้าย ทุจริต ผิดศีล อุปสรรค ความชั่วร้ายหินะ              ความหมาย   ความชั่วร้าย ตกต่ำ เสื่อมลง หมดไป สูญสิ้นไป ดื้อร้าย เสียหาย เลวทราม 
                     วาระสุดท้ายของชีวิต คนตายจากมรณะ           ความหมาย   การสูญเสีย  สูญหาย  ตายจาก ห่างไกล เสื่อมโทรม มรดก เดินทางไกล                      ล่าช้า คนเก่า คนแก่ ของเก่า การเจ็บป่วย คนที่หนีจากไกลพยายะ          ความหมาย   ความเจ็บป่วย  ล้มเหลว  ล้มละลาย ถูกกักขัง  เสียหาย พิกลพิการ อุบัติเหตุ
                     ไม่คาดคิด  จำยอม  สูญหาย  ปองร้าย  คนที่หนีเร้นอริ                 ความหมาย   การวิ่งเต้น  ศัตรู  การต่อสู้  หนี้สิน  คู่แข่ง  ปัญหาอุปสรรค  ความยุ่งยาก  
                     โจรผู้ร้าย


          หากคุณเป็นคนเก่ง  ฉลาด  มีความสามารถในการทำงานใด ๆ แต่ขอให้คำนึงไว้เสมอว่า  ชื่อ นามสกุล  มีความสำคัญมากก็อย่าเห็นเป็นเรื่องสนุก  เพราะความเสียหายที่หลาย ๆ คนเล่าให้อาจารย์ฟังนั้นมันมากเหลือเกินมันไม่สามารถย้อนเวลากลับได้   

  ดูรีวิว ชมเชย  ชื่นชม  ขอบคุณ  มากมาย  


  

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา