ตั้งชื่อ นามสกุล ทันสมัย ภูมิฐาน, ร่ำรวย ค้าขายดี, ตั้งชื่อลูก, ชื่อบริษัท ชื่อร้านค้า , ตั้งชื่อเว็บไซต์เพื่อติดกูเกิ้ลง่ายขึ้น ดีที่สุดครบทุกศาตร์ ทักษา, เลขศาสตร์, อายตนะ6 , พลังเงา,พลังซ้อน,พลังสะท้อน, ตุ๊กตาไขนาม, อักษรหลาวเหล็ก, สัมพันธ์ดวงชะตา ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 23 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

โพสต์แนะนำ

ชื่อดียังไม่พอ นามสกุลดียังไม่พอ คืออะไร ? คลิกอ่านต่อ

เชิญพิสูจน์   ชื่อรวมกับนามสกุล แล้วไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้น ? บุคคลที่จะยกมาเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข่าวเป็นที่เปิดเผยอยู่แ...

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด1.6.58

คนเกิดวันพุธกลางคืน พระเคราะห์เสวยอายุ ดูได้ตลอดชีวิต


คนเกิดวันพุธกลางคืน

นอกจากกำลังดาวพระเคราะห์จะเสวยอายุแล้ว  กำลังดาวอื่น ๆ ยังแทรกเข้ามาอีกเป็นระยะ ๆ ที่ได้ยินบ่อย เช่นพระศุกร์เข้า (เสวยอายุ)  พระเสาร์แทรก  ที่เขาว่าร้ายนัก  ทีนี้เรามาดูว่าจะมีดาวอะไรเสวยอายุ มีดาวอะไรที่แทรกเข้ามา   และเป็นเวลายาวนานแค่ไหน   แต่ไม่ว่าจะมีดาวดวงใดเสวยอายุ คุณก็สามารถดีขึ้นได้ด้วยการ เปลี่ยนชื่อ, นามสกุล ให้ครบทุกศาสตร์

คนเกิดวันพุธกลางคืน  เลขกำลังเสวยอายุ


ตั้งแต่แรกเกิด   ถึงอายุ  ๑๐๘  ปี   ดังนี้

อายุแรกเกิด ถึง  ๑๒   ปีเต็ม     พระราหูเสวยอายุ  ๑๒  ปีเต็ม   โดยมีดาวอื่น ๆ แทรกตามตารางข้างล่าง
อายุ   ๑๒ - ๓๓      ปีเต็ม         พระศุกร์เสวยอายุ  ๒๑  ปีเต็ม       ( 12+21=33 )                     "
อายุ   ๓๓ - ๓๙      ปีเต็ม         พระอาทิตย์เสวยอายุ  ๖  ปีเต็ม    ( 33+6=39 )                       "
อายุ   ๓๙ - ๕๔      ปีเต็ม         พระจันทร์เสวยอายุ  ๑๕  ปีเต็ม    ( 39+15=54 )                    "
อายุ   ๕๔ - ๖๒      ปีเต็ม         พระอังคารเสวยอายุ  ๘  ปีเต็ม      ( 54+8=62 )                      "
อายุ   ๖๒ - ๗๙      ปีเต็ม        พระพุธเสวยอายุ  ๑๗  ปีเต็ม         ( 62+17=79 )                    "
อายุ   ๗๙ - ๘๙      ปีเต็ม        พระเสาร์เสวยอายุ  ๑๐   ปีเต็ม      ( 79+10=89 )                    "
อายุ   ๘๙ - ๑๐๘    ปีเต็ม        พระพฤหัสเสวยอายุ  ๑๙  ปีเต็ม     ( 89+19=108 )                 "


กำลังดาวเสวยอายุและแทรกเข้ามาใน  ๑๒  ปีแรกของอายุ  ดังนี้

พระราหู              เสวยอายุตัวเอง              ๑  ปี   ๔  เดือน
พระศุกร์              แทรกพระราหู                 ๒  ปี  ๔  เดือน
พระอาทิตย์                   "                           -   ปี   ๘  เดือน
พระจันทร์                      "                           ๑  ปี  ๘  เดือน
พระอังคาร                     "                           -  ปี   ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน
พระพุธ                          "                           ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน
พระเสาร์                       "                            ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๑๐  วัน
พระพฤหัส                    "                             ๒  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  (รวมพระราหูเสวยอายุ  ๑๒ ปีเต็ม)


พออายุ   ๑๒ - ๓๓   ปี  พระศุกร์เสวยอายุ  อยู่  ๒๑  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระศุกร์             เสวยอายุตัวเอง            ๔  ปี  ๑  เดือน
พระอาทิตย์       แทรกพระศุกร์               ๑  ปี  ๒  เดือน
พระจันทร์                     "                         ๒  ปี  ๑๑  เดือน
พระอังคาร                    "                         ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๐  วัน
พระพุธ                         "                         ๓  ปี  ๓  เดือน  ๒๐  วัน
พระเสาร์                      "                         ๑  ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน
พระพฤหัส                   "                          ๓  ปี  ๘  เดือน  ๑๐  วัน
พระราหู                       "                         ๒  ปี  ๔  เดือน  -    ( รวมเวลาพระศุกร์เสวยอายุ  ๒๑  ปีเต็ม )


พออายุ   ๓๓ - ๓๙   ปี  พระอาทิตย์เสวยอายุ  อยู่  ๖  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระอาทิตย์      เสวยอายุตัวเอง         ๔     เดือน
พระจันทร์          แทรกพระอาทิตย์      ๑๐    เดือน
พระอังคาร                     "                    ๕   เดือน  ๑๐  วัน
พระพุธ                          "                    ๑๑ เดือน  ๑๐  วัน
พระเสาร์                        "                   ๖   เดือน  ๒๐  วัน
พระพฤหัส                     "                    ๑  ปี ๐ เดือน  ๒๐  วัน
พระราหู (พุธกลางคืน)  "                      ๘  เดือน
พระศุกร์                        "                    ๑  ปี  ๒  เดือน   (รวมเวลาทั้งสิ้น 6 ปีเต็ม)

พออายุ   ๓๙ - ๕๔   ปี  พระจันทร์เสวยอายุ  อยู่  ๑๕  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระจันทร์          เสวยอายุตัวเอง            ๒  ปี  ๑  เดือน
พระอังคาร        แทรกพระจันทร์            ๑  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน
พระพุธ                         "                        ๒  ปี  ๔  เดือน  ๑๐  วัน
พระเสาร์                      "                         ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๐  วัน
พระพฤหัส                   "                         ๒  ปี  ๗  เดือน  ๒๐  วัน
พระราหู                       "                         ๑  ปี  ๘  เดือน  ๐  วัน
พระศุกร์                      "                          ๒  ปี  ๑๑  เดือน  ๐  วัน
พระอาทิตย์                 "                         -       ๑๐  เดือน   -  (รวมเวลาทั้งสิ้น  ๑๕  ปีเต็ม )


พออายุ  ๕๔ - ๖๒   ปี  พระอังคารเสวยอายุ  อยู่  ๘  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระอังคาร        เสวยอายุตัวเอง            -  ปี  ๗  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระพุธ             แทรกพระอังคาร         ๑  ปี  ๓  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระเสาร์                     "                        -   ปี  ๘  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพฤหัส                  "                        ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระราหู                      "                        -   ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระศุกร์                      "                        ๑ ปี  ๖  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอาทิตย์                "                         -  ปี  ๕  เดือน  ๑๐  วัน -
พระจันทร์                   "                         ๑ ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -  ( รวมเวลาทั้งสิ้น  ๘  ปีเต็ม )


 พออายุ  ๖๒ - ๗๙   ปี  พระพุธเสวยอายุ  อยู่  ๑๗  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระพุธ               เสวยอายุตัวเอง           ๒  ปี  ๘  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระเสาร์            แทรกพระพุธ                ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพฤหัส                    "                         ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระราหู                        "                        ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระศุกร์                        "                        ๓  ปี  ๓  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอาทิตย์                  "                          -   ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระจันทร์                     "                         ๒  ปี  ๔  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอังคาร                    "                         ๑  ปี  ๓  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที (รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๗ ปีเต็ม )


พออายุ  ๗๙ - ๘๙  ปี  พระเสาร์เสวยอายุ  อยู่ ๑๐  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระเสาร์             เสวยอายุตัวเอง            -  ปี  ๑๑  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระพฤหัส          แทรกพระเสาร์              ๑  ปี  ๙  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระราหู                         "                        ๑  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระศุกร์                         "                        ๑  ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอาทิตย์                    "                        -  ปี  ๖ เดือน  ๒๐  วัน  -
พระจันทร์                       "                       ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอังคาร                      "                        -  ปี  ๘  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพุธ                           "                       ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที  (รวมเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  ปีเต็ม)


พออายุ  ๘๙ - ๑๐๘  ปี  พระพฤหัสเสวยอายุ  อยู่  ๑๙  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระพฤหัส          เสวยอายุตัวเอง            ๓  ปี  ๔  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระราหู              แทรกพระพฤหัส          ๒  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระศุกร์                         "                       ๓  ปี  ๘  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอาทิตย์                   "                        ๑  ปี  ๑  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระจันทร์                      "                        ๒  ปี  ๗  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอังคาร                     "                        ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพุธ                          "                        ๒  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระเสาร์                       "                         ๑  ปี  ๙  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที   ( รวมเวลา  ๑๙  ปีเต็ม )ต่อไปนี้เป็นคำพยากรณ์ของแต่ละช่วงที่ดาวเสวยอายุ

และที่ถูกดาวอื่น ๆ แทรกอายุ


( ติดตามตอนต่อไปในอีกไม่ช้า )


บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา