อาจารย์ต้น ตั้งชื่อดีทุกศาสตร์หลักของการตั้งชื่อ

อาจารย์ต้น ผู้เชี่ยวชาญการตั้งชื่อ ( พลังนวพล ธัมวรวัฒน์ ) แอดไลน์ด้วยคิวอาร์โค้ต หรือ ไอดีไลน์ ajanton999 / ชื่อสวย นามสกุลภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อลูก, ชื่อบริษัท, ร้าน,ชื่อแบรนด์, ชื่อเว็บ ได้รับชื่อเร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 26 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้ที่เมนู "หน้าแรก"

หยุดเป็นมนุษย์ 100 ชื่อ ตัววิ่ง

ดีครบทุกศาสตร์หลักของการตั้งชื่อ ดีครบทุกศาสตร์ยอดฮิต หยุดการเป็นมนุษย์ 100 ชื่อได้ที่นี่

ประสบการณ์ ตัววิ่ง

ได้รับชื่อเร็วทันใจ ประสบการณ์ 26 ปี เปิดเว็บนี้ปีที่ 16 เชื่อถือได้ 100 %

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุดคนเกิดวันศุกร์ พระเคราะห์เสวยอายุ ดูได้ตลอดชีวิต


คนเกิดวันศุกร์

นอกจากกำลังดาวพระเคราะห์จะเสวยอายุแล้ว  กำลังดาวอื่น ๆ ยังแทรกเข้ามาอีกเป็นระยะ ๆ ที่ได้ยินบ่อย เช่นพระศุกร์เข้า (เสวยอายุ)  พระเสาร์แทรก  ที่เขาว่าร้ายนัก  ทีนี้เรามาดูว่าจะมีดาวอะไรเสวยอายุ มีดาวอะไรที่แทรกเข้ามา   และเป็นเวลายาวนานแค่ไหน   แต่ไม่ว่าจะมีดาวดวงใดเสวยอายุ คุณก็สามารถดีขึ้นได้ด้วยการ เปลี่ยนชื่อ, นามสกุล ให้ครบทุกศาสตร์

คนเกิดวันศุกร์  เลขกำลังเสวยอายุ


ตั้งแต่แรกเกิด   ถึงอายุ  ๑๐๘  ปี   ดังนี้

อายุแรกเกิด ถึง  ๒๑   ปีเต็ม     พระศุกร์เสวยอายุ  ๒๑  ปีเต็ม โดยมีดาวอื่น ๆ แทรกตามตารางข้างล่าง
อายุ   ๒๑ - ๒๗      ปีเต็ม         พระอาทิตย์เสวยอายุ  ๖  ปีเต็ม     ( 21+6=27 )                       "
อายุ   ๒๗ - ๔๒      ปีเต็ม        พระจันทร์เสวยอายุ  ๑๕  ปีเต็ม     ( 27+15=42 )                     "
อายุ   ๔๒ - ๕๐      ปีเต็ม         พระอังคารเสวยอายุ  ๘  ปีเต็ม      ( 42+8=50 )                       "
อายุ   ๕๐ - ๖๗      ปีเต็ม        พระพุธเสวยอายุ  ๑๗  ปีเต็ม         ( 50+17=67 )                     "
อายุ   ๖๗ - ๗๗     ปีเต็ม        พระเสาร์เสวยอายุ  ๑๐   ปีเต็ม      ( 67+10=77 )                      "
อายุ   ๗๗ - ๙๖     ปีเต็ม        พระพฤหัสเสวยอายุ  ๑๙  ปีเต็ม     ( 77+19=96 )                     "
อายุ   ๙๖ - ๑๐๘    ปีเต็ม        พระราหูเสวยอายุ  ๑๒  ปีเต็ม       ( 96+12=108 )                    "


กำลังดาวเสวยอายุและแทรกเข้ามาใน  ๒๑  ปีแรกของอายุ  ดังนี้

พระศุกร์             เสวยอายุตัวเอง            ๔  ปี  ๑  เดือน
พระอาทิตย์       แทรกพระศุกร์               ๑  ปี  ๒  เดือน
พระจันทร์                     "                         ๒  ปี  ๑๑  เดือน
พระอังคาร                    "                         ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๐  วัน
พระพุธ                         "                         ๓  ปี  ๓  เดือน  ๒๐  วัน
พระเสาร์                      "                         ๑  ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน
พระพฤหัส                   "                          ๓  ปี  ๘  เดือน  ๑๐  วัน
พระราหู                       "                         ๒  ปี  ๔  เดือน  -    ( รวมเวลาพระศุกร์เสวยอายุ  ๒๑  ปีเต็ม )


พออายุ   ๒๑ - ๒๗   ปี  พระอาทิตย์เสวยอายุ  อยู่  ๖  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระอาทิตย์        เสวยอายุตัวเอง         ๔     เดือน
พระจันทร์          แทรกพระอาทิตย์      ๑๐    เดือน
พระอังคาร                     "                    ๕   เดือน  ๑๐  วัน
พระพุธ                          "                    ๑๑ เดือน  ๑๐  วัน
พระเสาร์                        "                   ๖   เดือน  ๒๐  วัน
พระพฤหัส                     "                    ๑  ปี ๐ เดือน  ๒๐  วัน
พระราหู (พุธกลางคืน)  "                      ๘  เดือน
พระศุกร์                        "                    ๑  ปี  ๒  เดือน   (รวมเวลาทั้งสิ้น 6 ปีเต็ม)

พออายุ   ๒๗ - ๔๒   ปี  พระจันทร์เสวยอายุ  อยู่  ๑๕  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระจันทร์          เสวยอายุตัวเอง            ๒  ปี  ๑  เดือน
พระอังคาร        แทรกพระจันทร์            ๑  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน
พระพุธ                         "                        ๒  ปี  ๔  เดือน  ๑๐  วัน
พระเสาร์                      "                         ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๐  วัน
พระพฤหัส                   "                         ๒  ปี  ๗  เดือน  ๒๐  วัน
พระราหู                       "                         ๑  ปี  ๘  เดือน  ๐  วัน
พระศุกร์                      "                          ๒  ปี  ๑๑  เดือน  ๐  วัน
พระอาทิตย์                 "                         -       ๑๐  เดือน   -  (รวมเวลาทั้งสิ้น  ๑๕  ปีเต็ม )


พออายุ  ๔๒ - ๕๐   ปี  พระอังคารเสวยอายุ  อยู่  ๘  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระอังคาร        เสวยอายุตัวเอง            -  ปี  ๗  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระพุธ             แทรกพระอังคาร         ๑  ปี  ๓  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระเสาร์                     "                        -   ปี  ๘  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพฤหัส                  "                        ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระราหู                      "                        -   ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระศุกร์                      "                        ๑ ปี  ๖  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอาทิตย์                "                         -  ปี  ๕  เดือน  ๑๐  วัน -
พระจันทร์                   "                         ๑ ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -  ( รวมเวลาทั้งสิ้น  ๘  ปีเต็ม )

 พออายุ  ๕๐ - ๖๗   ปี  พระพุธเสวยอายุ  อยู่  ๑๗  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระพุธ               เสวยอายุตัวเอง           ๒  ปี  ๘  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระเสาร์            แทรกพระพุธ                ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพฤหัส                    "                         ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระราหู                        "                        ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระศุกร์                        "                        ๓  ปี  ๓  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอาทิตย์                  "                          -   ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระจันทร์                     "                         ๒  ปี  ๔  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอังคาร                    "                         ๑  ปี  ๓  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที (รวมเวลาทั้งสิ้น ๑๗ ปีเต็ม )


พออายุ  ๖๗ - ๗๗  ปี  พระเสาร์เสวยอายุ  อยู่ ๑๐  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระเสาร์             เสวยอายุตัวเอง            -  ปี  ๑๑  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระพฤหัส          แทรกพระเสาร์              ๑  ปี  ๙  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระราหู                         "                        ๑  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระศุกร์                         "                        ๑  ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอาทิตย์                    "                        -  ปี  ๖ เดือน  ๒๐  วัน  -
พระจันทร์                       "                       ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอังคาร                      "                        -  ปี  ๘  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพุธ                           "                       ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที  (รวมเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  ปีเต็ม)


พออายุ   ๗๗ - ๙๖   ปี  พระพฤหัสเสวยอายุ  อยู่  ๑๙  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระพฤหัส          เสวยอายุตัวเอง            ๓  ปี  ๔  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระราหู              แทรกพระพฤหัส          ๒  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระศุกร์                         "                       ๓  ปี  ๘  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอาทิตย์                   "                        ๑  ปี  ๑  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระจันทร์                      "                        ๒  ปี  ๗  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอังคาร                     "                        ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพุธ                          "                        ๒  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระเสาร์                       "                         ๑  ปี  ๙  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที   ( รวมเวลา  ๑๙  ปีเต็ม )


พออายุ  ๙๖ - ๑๐๘  ปี  พระราหูเสวยอายุ  อยู่  ๑๒  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้  
พระราหู              เสวยอายุตัวเอง              ๑  ปี   ๔  เดือน
พระศุกร์              แทรกพระราหู                 ๒  ปี  ๔  เดือน
พระอาทิตย์                   "                           -   ปี   ๘  เดือน
พระจันทร์                      "                           ๑  ปี  ๘  เดือน
พระอังคาร                     "                           -  ปี   ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน
พระพุธ                          "                           ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน
พระเสาร์                       "                            ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๑๐  วัน
พระพฤหัส                    "                             ๒  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  (รวมพระราหูเสวยอายุ  ๑๒ ปีเต็ม)


ต่อไปนี้เป็นคำพยากรณ์ของแต่ละช่วงที่ดาวเสวยอายุ

และที่ถูกดาวอื่น ๆ แทรกอายุ


( ติดตามตอนต่อไปในอีกไม่ช้า )
บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา