ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด8.5.54

ความหมายของทักษาปกรณ์

ทักษาปกรณ์
ประกอบด้วยบริวาร  อายุ  เดช  ศรี  มูละ  อุตสาหะ  มนตรี  กาลกิณี
แต่ละอย่างมีความหมายแตกต่างกันไป ดังนี้


บริวาร     หมายถึง    บุตร สามี ภรรยา  มิตรสหาย  คนใช้ชายหญิง  รวมทั้งคนที่อยู่ในอุปการะ   เชื่อว่าอักษรในหมวดนี้จะทำให้มีบริวารคนรับใช้มีเพื่อนฝูงมากมาย  เป็นที่รักเคารพของคนทั่วไป

อายุ   หมายถึง  ความเป็นอยู่  การดำเนินชีวิต  สุขภาพ  ความมั่นคง  เชื่อว่าอักษรในหมวดนี้จะทำให้มีอายุยืนยาว  สุขภาพดี

เดช  หมายถึง  อำนาจวาสนา  บารมี  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ตำแหน่ง  หน้าที่การงาน  อิทธิพล  และกำลังความสามารถอันโดดเด่น  เชื่อว่าอักษรหมวดนี้จะทำให้มีอำนาจวาสนา  เป็นผู้มีกำลังกล้าแกร่ง  ผุ้คนเคารพยำเกรง

ศรี   หมายถึง  สิ่งอันเป็นสิริมงคลของชีวิต  โชคลาภ  วาสนา  เสน่ห์  ที่ผู้คนรักใคร่เมตตา  เชื่อว่าอักษรในหมวดนี้จะทำให้เป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีโชคลาภ  และมีเสน่ห์เป็นที่รักของคนที่พบเห็น

มูลละ   หมายถึง   หลักทรัพย์  มรดก  และทรัพย์สินที่จะเพิ่มพูนในภายหน้า  เชื่อว่าอักษรในหมวดนี้จะทำให้มีฐานะมั่นคงร่ำรวย  มีทรัพย์สินมากมาย

อุตสาหะ   หมายถึง   ความขยันหมั่นเพียร  ความอดทนอดกลั้นต่อการทำงาน  และผลสำเร็จที่เกิดจากความมานะพยายาม  เชื่อว่าอักษรในหมวดนี้จะทำให้เป็ฯที่มีความอดทนและพยายามสูงและประสบความสำเร็จในชีวิต

มนตรี    หมายถึง   ความสำเร็จ  ความเป็นใหญ่  และการสนับสนุนจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงการอุปถัมป์ช่วยเหลือต่าง ๆ เชื่อว่าอักษรในหมวดนี้จะทำให้มีผู้ที่คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอยู่ตลอด

กาลกิณี   หมายถึง   โชคร้าย  สิ่งอัปมงคล  เคราะห์กรรม  ศัตรูและอุปสรรคทั้งหลายในชีวิต  เชื่อว่าอักษรในหมวดนี้ัจะนำมาซึ่งความทุกข์  ความล้มเหลว สิ่งเลวร้าย  สิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งจะทำให้ชีวิตพบแต่ความล้มเหลวและทุกข์ทรมาน   ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มีอักษรในหมวดนี้อยู่ในชื่อโดยเด็ดขาด

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา