ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุดพยากรณ์ลัคนาแบบเลข ๗ ตัว

          ชีวิตคนเรานั้นนอกจากพยากรณ์ชะตาชีวิตได้จาก ชื่อ นามสกุล แล้วยังพยากรณ์ได้จากโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ ดังเช่นในหน้านี้จะกล่าวถึง  การวางลัคนาในแบบเลข ๗ ตัว  ซึ่งเป็นการพยากรณ์หาลัคนาอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่โหราจารย์ท่านได้ผูกไว้และสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน  ในที่นี้จะกล่าวโดยคร่าว ๆ เพราะถึงอย่างไรท่านอ่านแล้วก็ยากที่จะทำได้เอง  แต่ให้ไว้เป็นความรู้เบื้องต้น

          ตั้งเลข  ๓  ฐาน  โดยใช้วันเดือนปีเกิด  และเวลาเกิดเป็นสำคัญ  ตรวจดูว่าเวลาเกิดนั้นเป็นยามอะไร  แล้วหาจุดกำเนิดลัคนา  และจุดลัคนานี้จะบ่งบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ชั่วดีของเจ้าชะตา

           หากอยากรู้ว่าตัวท่านมีลัคนากุมอยู่ในฐานใดให้คอยดูโปรโมชั่นฟรีประจำเดือน  ซึ่งอาจารย์จะพยากรณ์ให้ฟรีในช่วงโปรโมชั่นนั้น
       

พยากรณ์ลัคนากุมฐาน  วัน  เดือน  ปี  ในแบบเลข  ๗  ตัว  มีดังนี้


ลัคนากุมอัตตะ

ทายว่า  จะได้พึ่งตัวเอง  พึ่งญาติพี่น้องมิได้เลย  ถ้าจากถิ่นที่อยู่จะได้ดี  จะได้ภรรยาสามีเป็นคนรูปงาม  แต่จะเป็นคนเก็บรักษาทรัพย์ไว้มิได้  เป็นคนที่มีศัตรูกลัวเกรงและพวกเขาจะทำอันตรายมิได้

ลัคนากุมหินะ

ทายว่า  เอาตัวเองไม่รอด  มักลำบากตรากตรำ  มีอาชีพกรรมกร  ทำงานเอากำลังแลกเงิน  และต้องถ้อยความอยู่บ่อยครั้ง

ลัคนากุมธานัง

ทายว่า  จะเป็นคนมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง  และมีข้าทาสบริวารชายหญิง  บริบูรณ์ทุกประการ

ลัคนากุมปิตา

ทายว่า  จะเป็นอย่างบิดาของตน  คือถ้าบิดามั่งมีทรัพย์สินเงินทองก็เป็นเช่นนั้น  ถ้าบิดายากจนเข็ญใจก็เป็นเช่นนั้น

ลัคนากุมมาตา

ทายว่า  บุคคลผู้นั้นมีกิริยาวาจาและนิสัยใจคอเหมือนมารดามากกว่าบิดา

ลัคนากุมโภคา

ทายว่า  ประเสริฐนักจะเป็นคนมีทรัพย์  และมีข้าทาสบริวารชายหญิงเป็นอันมาก

ลัคนากุมมัชฌิมา

ทายว่า  จะเป็นคนอาภัพ  ยากจนยิ่งกว่าตระกูลของตน

ลัคนากุมตะนุ

ทายว่า  ต้องพึ่งพาตัวเอง  พึ่งญาติพี่น้องและผู้อื่นมิได้

ลัคนากุม กฎุมภะ

ทายว่า  บุคคลนั้นจะร่ำรวยมีทรัพย์มากตั้งแต่เกิดมา  จะมิรู้ที่อับจนเลย

ลัคนากุมสหัชชะ

ทายว่า  บุคคลนั้นชอบการสังคม  เป็นคนมีเพื่อนมาก  แต่ครอบครัวไม่อบอุ่น

ลัคนากุมพันธุ

ทายว่า  เป็นคนที่มีญาติพี่น้องวงศ์วานมาก  และจะได้พึ่งญาติพี่น้องนั้น

ลัคนากุมปุตตะ 

ทายว่า  เมื่อมีบุตร  ต่อไปภายหน้าจะได้พึ่งบุตรนั้น

ลัคนากุมหริ

ทายว่า  เป็นคนมีศัตรูมาก  เป็นคนอาภัพอัพวาสนา  มักได้รับทุกข์ยากอยู่เนือง ๆ จะอยู่ที่ใด ๆ เพื่อนฝูงญาติมิตรมักไม่พอใจ

ลัคนากุมปัตนิ

ทายว่า  ถ้าเป็นชายมีภรรยาจะได้อยู่ร่วมทุกข์สุขกันจนอวสาน  และจะได้พึ่งพาซึ่งกันและกัน

ลัคนากุมมรณะ

ทายว่า  เป็นคนอาภัพญาติกาเผ่าพันธุ์  จะพึ่งใครก็ไม่ได้ตลอด  เช่น โบราณว่า พึ่งตอ ตอก็หัก  พึ่งหลัก  หลักก็โค่น

ลัคนากุมสุภะ

ทายว่า  เป็นคนรูปงามและกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน

ลัคนากุมกัมมะ

ทายว่า  เป็นคนขยันขันแข็งต่อกิจการงานต่าง ๆ เป็นอันดีไม่เป็นคนเกียจคร้าน  จะมีทรัพย์สินเป็นอันมากจะเป็นที่พึ่งของลูกหลาน

ลัคนากุมลาภะ

ทายว่า  บุคคลผู้นั้นจะได้เป็นที่พึ่งของบิดามารดา  และจะได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย  เป็นคนรู้จักนิสัยใจคอของคนอื่นเข้าใจคนอื่นเป็นอย่างดี   ถ้าเป็นสมณะจะได้เป็นพระราชาคณะ แล

ลัคนากุมพยายะ

ทายว่า  เป็นคนขี้โรค  มักเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนือง ๆ ซึ่งเรียกว่า  กรรมวิบากที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อน

ลัคนากุมทาสา-ทาสี

ทายว่า  เป็นคนตกต่ำยากจนเข็ญใจกว่าพี่น้องเผ่าพันธุ์ของตน  อีกนัยหนึ่งกล่าวว่า  ถ้าเป็นวงศ์พระยาก็จะได้เป็นพระยาแทนพ่อ  ถ้าเป็นวงศ์เข็ญใจก็จะเป็นคนเข็ญใจยิ่งกว่าบิดามารดาของตน

ดังนี้แล


บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา