ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด7.4.62

จองชื่อบริษัททางออนไลน์แนะนำวิธีจองชื่อบริษัททางออนไลน์


          การจดทะเบียนบริษัท  ชื่อบริษัทเป็นอย่างแรกที่ต้องจัดการ  เตรียมชื่อสัก 2-3  ชื่อเผื่อซ้ำ  ตั้งชื่อบริษัทที่เป็นมงคลที่สุด  ดีที่สุด  เพื่อการดำเนินธุรกิจจะได้ราบรื่นร่ำรวย

          เมื่อมีชื่อบริษัทแล้ว  ก็ตรวจสอบชื่อบริษัท,ชื่อนิติบุคคล  กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางออนไลน์  เพื่อเช็คว่าชื่อบริษัทของคุณออกเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่มีอยู่ในทะเบียนหรือไม่  หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท หรือไม่จากนั้นนายทะเบียนจะตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง  ดังนี้

 1. ชื่อนี้  มีคำที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐหรือไม่  ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือไม่
 2. ชื่อนี้  ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือออกเสียงตรงกับชื่อภาษาไทยหรือไม่
 3. ชื่อนี้   ใช้คำหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทยหรือไม่


วิธีตรวจสอบและจองชื่อบริษัท,ชื่อนิติบุคคล ทางออนไลน์

 1. สมัครสมาชิกที่เว็บไซต์   www.dbd.go.th
 2. เข้าสู่ระบบจองชื่อ / จดทะเบียนนิติบุคคล
 3. กดยอมรับเงื่อนไข  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 4. ตรวจสอบชื่อที่เตรียมไว้  วิธีทำดังนี้
 • พิมพ์ชื่อที่ต้องตรวจสอบ  คลิก " ค้นหา "
 • ระบบจะประมวลผล  ว่าชื่อนี้มีอยู่ในระบบหรือยัง

สิ่งที่จะระบบจะตรวจสอบชื่อบริษัท,ห้างหุ้นส่วน  ได้แก่

 • การตรวจสอบชื่อภาษาไทย  ให้ตรวจสอบทั้งพ้องรูป (เขียนเหมือนกัน)  และพ้องเสียง (ออกเสียงเหมือนกัน
 • การตรวจสอบชื่อภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ  ต้องตรวจสอบทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยให้ดูความหมายหรือคำแปลประกอบด้วย
 • การตรวจสอบชื่อที่ออกเสียงเป็นภาษาไทยโดยทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ   การอ่านเป็นสำเนียงภาษาไทยนั้น  อาจผิดเพี้ยนไปตามสำเนียงของแต่ละคน  ทำให้การเขียนเป็นภาษาไทยไม่ตรงกัน   ดังนั้นในการตรวจสอบต้องคำนึงว่าคำนั้นสามารถออกเสียงได้อย่างไรบ้าง
 • การตรวจสอบชื่อบริษัท,ห้างหุ้นส่วน  ที่มีตัวเลขประกอบอยู่  จะตรวจทั้งเลขอารบิค,เลขไทย,คำอ่านภาษาไทย,คำอ่านภาษาอังกฤษ
 • ตัวเลขที่ประกอบในชื่อบริษัท, ห้างหุ้นส่วน  ให้ใช้เลขไทยหรืออารบิคเท่านั้น  ไม่ใช้เลขโรมัน I  II  IV  XII  เป็นต้น
 • ถ้าจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  ห้ามใช้คำว่า  คอร์ป  Corp.  /  คอร์ปอเรชั่น  Corporation
 • ในการขอจองชื่อบริษัท, ห้างหุ้นส่วน  ให้พิมพ์แค่ชื่อบริษัท  ไม่ต้องใส่คำว่า  บริษัท.....จำกัด,  ห้างหุ้นส่วนจำกัด.......,  และไม่ต้องใส่  Co.,Ltd.   Co.   Corp.   Ltd.   Compamy  Limited   Coporation
 • การจองชื่อบริษัท, ห้างหุ้นส่วน  จะต้องเป็นภาษาไทยและระบุกำกับด้วยชื่อภาษาอังกฤษด้วยทุกครั้ง  และต้องมีความหมายหรือออกเสียงเรียกขานตรงกับชื่อภาษาไทย
 • ไม่ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ประกอบชื่อบริษัท,ห้างหุ้นส่วน   เช่น  @ ! # * ? [ ]  " " / _ =  เป็นต้น
 • การจองชื่อบริษัท, ห้างหุ้นส่วน  ต้องจองเป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถูกหลักภาษา   กรณี  ขอจองชื่อที่ออกเสียงภาษาไทยโดยทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น,จีน,เกาหลี   ให้เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ   และดูหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานประกอบ  
 • การจองชื่อบริษัท,ห้างหุ้นส่วน  ให้ผู้เป็นหุ้นส่วน,ผู้เริ่มก่อการ,กรรมการ เป็นผู้จองชื่อ
 • การยื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน  ให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อบริษัทก็ได้
 • กรณี  จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท,ห้างหุ้นส่วน  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการเป็นผู้ดำเนินการได้
 • ชื่อที่ได้รับการจองเรียบร้อยแล้ว    จะต้องยื่นจดทะเบียนภายใน  30  วันนับแต่วันที่รับจองชื่อบริษัท,ห้างหุ้นส่วน

คำเตือน


ผู้ขอจดทะเบียนต้องตรวจสอบและพิจารณาเองว่า  ชื่อบริษัท,ห้างหุ่นส่วน  ที่จองนั้นซ้ำในทะเบียนหรือไม่    ท่านต้องรับผิดชอบหากใช้ชื่อที่ซ้ำกันในทะเบียน  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1115บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา