ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด7.4.62

แนะนำจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตนเองจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตนเอง 


          การจดทะเบียนบริษัทจำกัดจะต้องไปจดด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นขั้นตอนสุดท้าย   แต่การที่เราได้จดทะเบียนบริษัททางออนไลน์ก่อน  จะช่วยให้การจดทะเบียนขั้นตอนสุดท้ายนั้นง่ายขึ้นมาก ๆ  ทุ่นเวลาด้วย  

          การจดทะเบียนบริษัททางออนไลน์  ช่วยทุ่นเวลาได้อย่างไร ?   
การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์   คือการกรอกเอกสารทางอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ไหนก็ทำได้  เอกสารที่เรากรอกทุกอย่างจะถูกส่งไปที่นายทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องจนเป็นที่เรียบร้อย  เราเพียงพิมพ์เอกสารนี้แล้วนำไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย  ดำเนินการอีกนิดหน่อยเป็นอันเสร็จแต่ถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์   เรามุ่งตรงไปที่กรมฯ เลยอาจเสียเวลาไป ๆ กลับ ๆ จนกว่าจะได้เอกสารครบถ้วน  เพราะเอกสารมีหลายอย่าง,หลายคน   และจนกว่าจะกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง
มันจะวุ่นวายมาก  


การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์   มีขั้นตอนดังนี้


 1. จองชื่อบริษัท  จะรู้ผลภายใน  1  ชั่วโมง  เราควรเตรียมชื่อไว้หลาย ๆ ชื่อเผื่อซ้ำ  ดูวิธีการจองชื่อบริษัทออนไลน์อย่างละเอียด   คลิกที่นี่
 2. เตรียมข้อมูลให้ครบเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคล
 3. ส่งให้นายทะเบียนตรวจสอบ  โดยการกดปุ่มที่หน้าเว็บนั้น  ถ้ามีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเขาจะบอกมาภายในเวลา  1-3  วัน  แก้ไขเสร็จส่งไปใหม่รออีก 1-3 วัน   ถ้าส่วนนี้เรียบร้อยดีแล้ว ทำข้อ 4
 4. แบบฟอร์มที่ได้กรอกข้อมูลไว้ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว  พิมพ์ออกมาให้ผู้มีรายชื่อเกี่ยวข้องได้เซ็น   เอกสารของแต่ละคนให้เซ็นทุกหน้าเลย  บุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือ ผู้ก่อตั้ง,กรรมการ,หุ้นส่วน
 5. นำเอกสารทั้งหมดไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เขตใกล้บ้านได้เลย  เตรียมเงินไปด้วย  ถ้าทุนจดทะเบียน 1 ล้าน  ก็เตรียมเงินไปประมาณ  6,300  บาท  เป็นอันเสร็จ  ดูรายละเอียดต่อไป


การเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อการจดทะเบียน  ดังนี้


 1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น  ได้แก่  ข้อมูลตามทะเบียนบ้าน  ตามบัตรประชาชน
 2. ข้อมูลกรรมการบริษัท   (ถ้ามีคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหา)
 3. ข้อมูลผู้เริ่มก่อตั้ง  ต้องมี  3  คนขึ้นไป  (เอาชื่อพ่อแม่พี่น้องใส่ก็ได้  แล้วใส่หุ้นลม 1 % )
 4. ระบุทุนจดทะเบียนที่นิยมกันคือ  1 ล้านบาท   เพื่อความน่าเชื่อถือแต่เราไม่ต้องมีเงินแช่ในบัญชีธนาคาร  1 ล้านบาทจริง ๆ  ส่วนเงินชำระค่าหุ้น  25  %  ก็ไม่ต้องมีจริง ๆ อีกเช่นกัน  
 5. ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท  จะใช้บ้านที่อยู่อาศัยหรือคอนโดได้ทั้งนั้น   กรณีเช่าเขาอยู่ก็ให้เจ้าของบ้าน,คอนโด  เซ็นยินยอมให้ใช้สถานที่ด้วย  (มีแบบฟอร์มพิมพ์ออกมาได้เลย)
 6. ข้อมูลพยาน  2  คน  ใครก็ได้ที่เขายอมเซ็นให้  
 7. ข้อมูลผู้สอบบัญชี  เลขที่สอบบัญชี, ชื่อ นามสกุล ผู้สอบบัญชี,  ค่าจ้างทำบัญชีเท่าไรก็ใส่ไปก่อน  ขอข้อมูลของคนไหนมาก่อนก็ได้  และสุดท้ายเราจะจ้างคนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เราเอาข้อมูลมา  แต่ถ้าเขาดีก็อุดหนุนเขานี่ละให้เป็นผู้สอบบัญชีให้เรา
 8. ข้อมูลผู้มีอำนาจในการเซ็นเอกสาร  ต้องระบุว่ามีกี่คน   ต้องมีตราประทับด้วยมั้ยถ้ามี  ให้ทำตรายางเตรียมไปด้วยในวันไปจดจริง
 9. ข้อมูลวัตถุประสงค์เริ่มแแรก   ต้องมีวัตถุประสงค์หลักอย่างน้อย 1 ข้อ  เลือกมาจากตัวอย่างของกรมฯ นั่นแหละ   วัตถุประสงค์ปลีกย่อยอื่น ๆ ก็เลือกคัดมาทำให้กระชับ
 10. โปรแกรม  IE8  จะเหมาะกับการกรอกข้อมูลที่ทางเว็บกรมพัฒนาธุรกิจแนะนำ  แต่ Chrome ก็ใช้ได้  IE8  คือ browser  ทีใช้เข้าหน้าเว็บนั่นเอง  ถ้าต้องการก็โหลดจากกูเกิ้ลได้

เมื่อเตรียมข้อมูลครบถ้วน ก็กรอกข้อมูลตามสเต็ป  แล้วส่งให้นายทะเบียนตรวจสอบได้เลยเอกสารสำคัญ   ต้องเตรียมมีดังนี้


 • แบบจองชื่อนิติบุคคล  ที่ได้จองชื่อไว้ในข้อแรก  เอาไปด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ของทุกคนอย่างละ  3  ชุดเผื่อไว้
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท, สัญญาซื้อขาย, สำเนาโฉนด, แต่ถ้าเช่าเขาอยู่ให้เตรียมหนังสือยินยอมให้ใช้บ้าน,คอนโด นั้นด้วย
 • รูปถ่ายป้ายบริษัท, รูปถ่ายภายในออฟฟิศ  2-3  รูป
 • หลักฐานการชำระค่าหุ้น  ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน  ( ดูในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า )  สิ่งสำคัญมาก  วันที่ที่ชำระค่าหุ้นกับวันที่ในใบรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท  ต้องเป็นวันที่เดียวกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป  วางเองแบบง่าย ๆ 


ในวันที่ไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ไปเขตใกล้บ้าน

นอกจากเอกสารดังกล่าวแล้วที่จะต้องนำไป   ก็ยังต้องเตรียมเงินไปด้วย  สำหรับระบุทุนจดทะเบียนไว้ที่  1  ล้านบาท  ค่าธรรมเนียม+ค่าอากรสแตมป์  จะอยู่ที่  5,600  บาท  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีก  700  บาท รวม  6,300  บาท  ชำระในวันที่จดทะเบียน   เป็นอันเสร็จสิ้น  ณ บัดนี้คุณคือเจ้าของบริษัทแล้ว
บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา