อาจารย์ต้น ตั้งชื่อดีทุกศาสตร์หลักของการตั้งชื่อ

อาจารย์ต้น ผู้เชี่ยวชาญการตั้งชื่อ ( พลังนวพล ธัมวรวัฒน์ ) แอดไลน์ด้วยคิวอาร์โค้ต หรือ ไอดีไลน์ ajanton999 / ชื่อสวย นามสกุลภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อลูก, ชื่อบริษัท, ร้าน,ชื่อแบรนด์, ชื่อเว็บ ได้รับชื่อเร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 26 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้ที่เมนู "หน้าแรก"

หยุดเป็นมนุษย์ 100 ชื่อ ตัววิ่ง

ดีครบทุกศาสตร์หลักของการตั้งชื่อ ดีครบทุกศาสตร์ยอดฮิต หยุดการเป็นมนุษย์ 100 ชื่อได้ที่นี่

ประสบการณ์ ตัววิ่ง

ได้รับชื่อเร็วทันใจ ประสบการณ์ 26 ปี เปิดเว็บนี้ปีที่ 16 เชื่อถือได้ 100 %

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุดคนเกิดวันจันทร์ พระเคราะห์เสวยอายุ ดูได้ตลอดชีวิต


   คนเกิดวันจันทร์    

นอกจากกำลังดาวพระเคราะห์จะเสวยอายุแล้ว  กำลังดาวอื่น ๆ ยังแทรกเข้ามาอีกเป็นระยะ ๆ ที่ได้ยินบ่อย ๆ ก็เข่น  พระศุกร์เข้า (เสวยอายุ)  พระเสาร์แทรก  ที่เขาว่าร้ายนัก  ทีนี้เรามาดูว่า เกิดวันจันทร์มีดาวอะไรเสวยอายุ มีดาวอะไรที่แทรกเข้ามา   และเป็นเวลายาวนานแค่ไหน   

อาจารย์บริการปรับแก้ฮวงจุ้ยทั่วราชอาณาจักร  ตั้งชื่อดีที่สุดครบทุกศาสตร์กล้าท้าพิสูจน์   

เป็นต้นแบบของเว็บอื่น ๆ ในหลาย ๆ เรื่อง  มีหมอดูหลายคนโทรมาหาอาจารย์ขอข้อมูลไปหลายราย
ในยามดวงตกก็ตั้งชื่อดี ๆ เปลี่ยนนามสกุลให้ดีสมบูรณ์แบบ  ตั้งชื่อลูกให้รอบคอบ  ชื่อผลิตภัณฑ์เจ๋ง
คนเกิดวันจันทร์   เลขกำลังดาวเสวยอายุ
ตั้งแต่แรกเกิด   ถึงอายุ  ๑๐๘  ปี   ดังนี้

อายุแรกเกิด ถึง ๑๕  ปีเต็ม  พระจันทร์เสวยอายุ  โดยมีดาวอื่น ๆ แทรกตามตารางข้างล่าง
อายุ  ๑๕ - ๒๓  ปีเต็ม         พระอังคารเสวยอายุ  ๘  ปีเต็ม  ( 15+8=23 )          "
อายุ  ๒๓ - ๔๐  ปีเต็ม         พระพุธเสวยอายุ  ๑๗  ปีเต็ม     ( 23+17=40 )          "
อายุ  ๔๐ - ๕๐  ปีเต็ม         พระเสาร์เสวยอายุ  ๑๐  ปีเต็ม   ( 40+10=50 )           "
อายุ  ๕๐ - ๖๙  ปีเต็ม         พระพฤหัสเสวยอายุ  ๑๙  ปีเต็ม  ( 50+19=69 )         "
อายุ  ๖๙ - ๘๑  ปีเต็ม         พระราหูเสวยอายุ  ๑๒  ปีเต็ม   ( 69+12=81 )           "
อายุ  ๘๑ - ๑๐๒  ปีเต็ม       พระศุกร์เสวยอายุ  ๒๑  ปีเต็ม   ( 81+21=102 )         "
อายุ  ๑๐๒ - ๑๐๘ ปีเต็ม      พระอาทิตย์เสวยอายุ  ๘  ปีเต็ม  ( 102+6=108 )       "


กำลังดาวเสวยอายุและแทรกเข้ามา  ใน  ๑๕  ปีแรกของอายุ  ดังนี้

พระจันทร์          เสวยอายุตัวเอง           ๒  ปี  ๑  เดือน
พระอังคาร        แทรกพระจันทร์            ๑  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน
พระพุธ                         "                        ๒  ปี  ๔  เดือน  ๑๐  วัน
พระเสาร์                      "                         ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๐  วัน
พระพฤหัส                   "                         ๒  ปี  ๗  เดือน  ๒๐  วัน
พระราหู                       "                         ๑  ปี  ๘  เดือน  ๐  วัน
พระศุกร์                      "                          ๒  ปี  ๑๑  เดือน  ๐  วัน
พระอาทิตย์                 "                         -       ๑๐  เดือน   -  (รวมเวลาทั้งสิ้น  ๑๕  ปีเต็ม )


พออายุ  ๑๕ - ๒๓  ปี   พระอังคารเสวยอายุ  อยู่  ๘  ปี  ก็จะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระอังคาร        เสวยอายุตัวเอง          -  ปี  ๗  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระพุธ             แทรกพระอังคาร       ๑  ปี  ๓  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระเสาร์                     "                        -   ปี  ๘  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพฤหัส                  "                        ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระราหู                      "                        -   ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระศุกร์                      "                        ๑ ปี  ๖  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอาทิตย์                "                         -  ปี  ๕  เดือน  ๑๐  วัน -
พระจันทร์                   "                         ๑ ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -  ( รวมเวลาทั้งสิ้น  ๘  ปีเต็ม )


พออายุ  ๒๓ - ๔๐  ปี  พระพุธเสวยอายุ  อยู่  ๑๗  ปี  ก็จะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระพุธ               เสวยอายุตัวเอง           ๒  ปี  ๘  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระเสาร์            แทรกพระพุธ                ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพฤหัส                    "                         ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระราหู                        "                        ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระศุกร์                        "                        ๓  ปี  ๓  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอาทิตย์                  "                          -   ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระจันทร์                     "                         ๒  ปี  ๔  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอังคาร                    "                         ๑  ปี  ๓  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที   (รวมเวลาทั้งสิ้น  ๑๗  ปีเต็ม )


พออายุ  ๔๐ - ๕๐  ปี  พระเสาร์เสวยอายุ  อยู่  ๑๐  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระเสาร์             เสวยอายุตัวเอง            -  ปี  ๑๑  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระพฤหัส          แทรกพระเสาร์             ๑  ปี  ๙  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระราหู                         "                          ๑  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระศุกร์                         "                          ๑  ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอาทิตย์                    "                          -  ปี  ๖ เดือน  ๒๐  วัน  -
พระจันทร์                       "                         ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอังคาร                      "                        -  ปี  ๘  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพุธ                           "                        ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที  (รวมเวลาทั้งสิ้น  ๑๐  ปีเต็ม)


พออายุ  ๕๐ - ๖๙  ปี  พระพฤหัสเสวยอายุ  อยู่  ๑๙  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระพฤหัส          เสวยอายุตัวเอง            ๓  ปี  ๔  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที
พระราหู              แทรกพระพฤหัส          ๒  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระศุกร์                         "                       ๓  ปี  ๘  เดือน  ๑๐  วัน  -
พระอาทิตย์                   "                         ๑  ปี  ๑  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระจันทร์                      "                         ๒  ปี  ๗  เดือน  ๒๐  วัน  -
พระอังคาร                     "                         ๑  ปี  ๔  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระพุธ                          "                         ๒  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๖  วัน  ๔๐  นาที
พระเสาร์                       "                          ๑  ปี  ๙  เดือน  ๓  วัน  ๒๐  นาที   ( รวมเวลา  ๑๙  ปีเต็ม )


พออายุ  ๖๙ - ๘๑  ปี  พระราหูเสวยอายุ  อยู่  ๑๒  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระราหู              เสวยอายุตัวเอง              ๑  ปี   ๔  เดือน
พระศุกร์              แทรกพระราหู                 ๒  ปี  ๔  เดือน
พระอาทิตย์                   "                           -   ปี   ๘  เดือน
พระจันทร์                      "                           ๑  ปี  ๘  เดือน
พระอังคาร                     "                           -  ปี   ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน
พระพุธ                          "                            ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๒๐  วัน
พระเสาร์                       "                            ๑  ปี  ๑๐  เดือน  ๑๐  วัน
พระพฤหัส                    "                             ๒  ปี  ๑  เดือน  ๑๐  วัน    (รวมพระราหูเสวยอายุ  ๑๒ ปีเต็ม)


พออายุ  ๘๑ - ๑๐๒   ปี  พระศุกร์เสวยอายุ  อยู่  ๒๑  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระศุกร์             เสวยอายุตัวเอง               ๔  ปี  ๑  เดือน
พระอาทิตย์       แทรกพระศุกร์                  ๑  ปี  ๒  เดือน
พระจันทร์                     "                            ๒  ปี  ๑๑  เดือน
พระอังคาร                    "                            ๑  ปี  ๖  เดือน  ๒๐  วัน
พระพุธ                         "                            ๓  ปี  ๓  เดือน  ๒๐  วัน
พระเสาร์                      "                             ๑  ปี  ๑๑  เดือน  ๑๐  วัน
พระพฤหัส                   "                              ๓  ปี  ๘  เดือน  ๑๐  วัน
พระราหู                       "                              ๒  ปี  ๔  เดือน  -    ( รวมเวลาพระศุกร์เสวยอายุ  ๒๑  ปีเต็ม )


พออายุ  ๑๐๒ - ๑๐๘  ปี  พระอาทิตย์เสวยอายุ  อยู่  ๖  ปี  และจะมีกำลังดาวอื่น ๆ แทรกอยู่ดังนี้

พระอาทิตย์      เสวยอายุตัวเอง              ๔     เดือน
พระจันทร์          แทรกพระอาทิตย์           ๑๐    เดือน
พระอังคาร                     "                         ๕   เดือน  ๑๐  วัน
พระพุธ                          "                         ๑๑ เดือน  ๑๐  วัน
พระเสาร์                        "                        ๖   เดือน  ๒๐  วัน
พระพฤหัส                     "                         ๑  ปี ๐ เดือน  ๒๐  วัน
พระราหู (พุธกลางคืน)  "                           ๘  เดือน
พระศุกร์                        "                         ๑  ปี  ๒  เดือน   (รวมเวลาทั้งสิ้น 6 ปีเต็ม)
ดูคำพยากรณ์คลิกที่นี่
ต่อไปนี้เป็นคำพยากรณ์ของแต่ละช่วงที่ดาวเสวยอายุ

และที่ถูกดาวอื่น ๆ แทรกอายุ


( ติดตามตอนต่อไปในอีกไม่ช้า )

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา