ชื่อ ลูก นามสกุล บริษัท ดีที่สุด ครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ชื่อตัว ชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ชื่อสินค้า ชื่อเว็บไซต์ ได้รับ ชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 25 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

ดีครบทุกศาสตร์หลักของการตั้งชื่อ ดีครบทุกศาสตร์ยอดฮิต หยุดการเป็นมนุษย์ 100 ชื่อได้ที่นี่

ประสบการณ์

ได้รับชื่อเร็วทันใจ ประสบการณ์เกือบ 24 ปี เปิดเว็บนี้ปีที่ 14 เชื่อถือได้ 100 %

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุดชื่อธุรกิจ ชื่อกิจการ / ขั้นตอนจดทะเบียน

ส่วนที่ 1  ว่าด้วยเรื่องชื่อ

การตั้งชื่อบริษัทจำกัด ,  ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ,  ชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ,  ชื่อร้านค้า ,  ชื่อธุรกิจ          การตั้งชื่อบริษัท, ชื่อห้างหุ้นส่วน, ชื่อสินค้า, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อร้าน, ชื่อโรงแรม, ชื่อรีสอร์ท ฯ  ซึ่งจัดเป็นชื่อทางธุรกิจล้วน ๆ  ซึ่งการทำธุรกิจก็ใช้เงินลงทุนไม่ใช่น้อย ๆ  เราควรให้ความสำคัญกับชื่อของธุรกิจเป็นพิเศษหรือไม่ ?

          คนส่วนใหญ่ไปให้ความสำคัญกับเรื่องเงินลงทุน , อาคารสถานที่ตั้ง , สินค้า , บุคคลที่จะร่วมงาน , ผลกำไรของธุรกิจ   แต่...ไม่ให้ความสำคัญกับชื่อของกิจการ  โดยตั้งชื่อกิจการตามที่ใจอยากได้  ถามว่าผิดไหม?   ตอบว่าไม่ผิด    แต่...เสี่ยง   เพราะโบราณท่านว่า  ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  (ไม่ว่าจะเป็นชื่อคนหรือชื่อกิจการก็ตาม ) 

          แต่ก็มีคนอีกไม่น้อยที่ฉุกคิดได้ว่า  ชื่อกิจการก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่น ๆ  เขาจะไม่เอากิจการไปเสี่ยงกับชื่อที่คิดเอง  ไม่เอาไปเสี่ยงกับชื่อที่มาจากความชอบส่วนตัว    

          จะดีแค่ไหนถ้าชื่อกิจการของคุณทั้งทันสมัย ทั้งถูกโฉลกกับดวงของคุณ และทั้งดีงามด้านศาสตร์การตั้งชื่อจากผู้มีประสบการณ์มากว่า  20  ปี   

การตั้งชื่อกิจการดี ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่คุ้มค่ามากส่วนที่  2  แนะนำขั้นตอนการจดทะเบียน


1)   จดทะเบียนบริษัทจำกัด  สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้ 


*   การจองชื่อบริษัท   ให้จองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างน้อยต้อง  3  ชื่อ  เมื่อได้ชื่อแล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนภายใน  30  วันนับจากที่่ได้ชื่อ ที่จองไว้แล้ว   ( ผู้จองต้องเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการด้วยนะ  และให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองไปด้วย )

*   การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท   ให้ทำภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่จองชื่อ  เอกสารที่ต้องเตรียมไป  ได้แก่  

 •  รายชื่อผู้ถือหุ้น  3  คน  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน  และระบุอาชีพ
 • จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
 •  รายชื่อกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  ของกรรมการบริษัทพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ
 • เลขที่ของสถานประกอบการ   ใบเซ็นยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของบ้าน  และสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านเซ็นรับรองสำเนาจากเจ้าของบ้านด้วย
 • ทำตรายางบริษัทมาให้เรียบร้อย


2   จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด    สิ่งที่ต้องทำมีดังนี้*   การจองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด   ให้จองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างน้อย  3  ชื่อ  เมื่อได้ชื่อแล้วให้ดำเนินการจดทะเบียนภายใน  30  วันนับจากที่่ได้ชื่อที่จองไว้แล้ว   ( ผู้จองต้องเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการด้วยนะ  และให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองไปด้วย )
 • จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
 • รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้ลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  ของกรรมการพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ
 • เลขที่ของสถานประกอบการ   และต้องให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านเซ็นยินยอมให้ใช้สถานที่ด้วย  และเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านมาให้ด้วย
 • ทำตรายางบริษัทมาให้เรียบร้อย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้


บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา