ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด26.8.58

การตั้งชื่อ กับอายตนะ 6 คืออะไร

 อายตนะ 6   มีหลายคนที่ยังไม่รู้จักว่าหมายถึงอะไร   


อายตนะ   อ่านว่า  อา-ยะ-ตะ-นะ  เป็นคำเฉพาะในทางศาสนา ถ้าฟังธรรมฟังเทศน์ก็จะได้ยินคำนี้กันมาบ้าง

อายตนะ  หมายถึง   สิ่งที่เชื่อมต่อกันระหว่างสิ่งภายในกับสิ่งภายนอก  ซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์ล้วน ๆ อธิบายได้ดังนี้  

  1. สิ่งภายใน  หมายถึง  ภายในตัวเรา  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   นับดูก็จะได้  6  อย่าง 
  2. สิ่งภายนอก  หมายถึง  สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา  ที่เชื่อมต่อกับเรา  ได้แก่  

  • รูป  เชื่อมต่อกับตา    
  • รส  เชื่อมต่อกับลิ้น    
  • กลิ่น  เชื่อมต่อกับจมูก    
  • เสียง  เชื่อมต่อกับหู    
  • สัมผัส  เชื่อมต่อกับกาย     
  • ธรรมารมณ์  คือ อารมณ์ที่เกิดกับใจทีนี้เราจะพูดถึงอายตนะ 6  ในด้านการตั้งชื่อกันบ้าง

อายตนะ 6  ในด้านการตั้งชื่อเป็นอย่างไร
ก็คือใช้ทักษาเป็นตัวหลัก  เพื่อนำอักษรในแต่ละช่องมาใช้  ซึ่งแต่ละช่องก็จะมีกำลังดาวประจำอยู่   เมื่อเอาอักษรจากช่องไหนมา  อักษรตัวนั้นก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่ในตัวเอง   เมื่อได้อักษรมาประกอบเป็นชื่อแล้ว   ในชื่อนั้นมีอักษรอะไรบ้างก็ถอดรหัสออกมาเป็นค่าตัวเลขแล้วบวกรวมกัน   ผลรวมเท่าไรก็ตามเราก็บวกกันอีกรอบและอีกรอบจนได้เลขตัวเดียว  เลขนี้ก็คือเลขอายนะ 6


วิธีเทียบตัวอักษรกับพลังดาว
เรียงดาวตามหลักทักษา

อาทิตย์  มีกำลัง    6      ได้แก่  อ และ  สระ               . 
จันทร์     มีกำลัง  15        "    ก  ข  ค  ฆ  ง                . 
อังคาร    มีกำลัง  8          "    จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ          .
พุธ         มีกำลัง   17        "    ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ         .
เสาร์       มีกำลัง   10       "     ด  ต  ถ  ท  ธ   น          .
พฤหัส    มีกำลัง   19       "     บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม .
พุธกลางคืน  กำลัง  8      "     ย  ร   ล  ว                    .
ศุกร์        มีกำลัง    21      "     ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ         .อายตนะ 6    จะมีเลข  1  ถึง  9  เท่านั้นไม่มีเกินจากนี้
ความหมายของแต่ละตัวเลขก็มีดังนี้

1   เป็นผู้นำที่ดี  ดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี  เสียสละได้ มีความรับผิดชอบสูง  เปรียบเสมือนผู้เป็นพ่อ มีความสุขกายสุขใจ

2   เป็นผู้ที่อ่อนโยน  อบอุ่น  เปรียบเสมือนผู้เป็นแม่ที่มีจิตเสียสละ  โอบอ้อม  อารี  ห่วงใยต่อคนรอบข้าง  มีความสุขกายสุขใจ

3  เป็นผู้บริการให้ผู้อื่น  คอยรับคำสั่งจากคนอื่นเสมอ  รู้สึกต่ำต้อย  อาภัพ  ถูกดูหมิ่นดูแคลน
  
4  ขาดความเชื่อมั่นตัวเอง  น้อยใจเก่ง ลังเล  ว้าวุ่น  ไม่สงบ  อมทุกข์  เก็บกด  หาคนรักจริงไม่ได้  ชีวิตไม่สดใส

5  จิตใจร้อนเหมือนไฟ  โมโหร้าย  ขาดการยับยั้งตัวเอง  สติไม่สู้ดี  เชื่อตัวเองมากเกินไป  อาภัพ  คนมักตีตัวออกห่าง  ปัญญาไม่ดี

6  มีอำนาจวาสนาสูง  ถ้าเป็นหญิงเปรียบดั่งราชินี  ถ้าเป็นชายเปรียบดั่งราชา  สุขสบาย  อุดมสมบูรณ์ดีนัก

7  มีวาจาเป็นเลิศ  เปรียบดั่งผู้เป็นปุโรหิต มีคนเชื่อถือในคำพูด  เป็นที่รักของคนทั่วไป  แต่เจ้าอารมณ์
  
8  มีบารมีเป็นเจ้าคนนายคน  หรือไม่ก็เป็นระดับหัวหน้า,ผู้จัดการ  มีคนเคารพยำเกรง

9  มีอำนาจวาสนาบารมี  ดุจดั่งพระราชา  เป็นที่เคารพ  ยกย่อง  มีเมตตาธรรม  ผู้คนเคารพรัก  ยำเกรงบารมี  จะเป็นใหญ่เป็นโต  ประสบความสำเร็จในชีวิต  เป็นที่สรรเสริญแก่คนทั่วไปดีนัก  

การตั้งชื่อลูกหรือเด็กแรกเกิด   หากตั้งได้ดีในครั้งแรกนี้ก็ถือว่าเด็กคนนั้นมีบุญมาก ๆ ๆ ๆ ที่ได้ชื่อที่ใช้ไปได้ตลอดชีวิต   หรือจนกว่าจะเปลี่ยนนามสกุลในอนาคต  

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา