ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุดความหมายใน เลข ๗ ตัวเพื่อการตั้งชื่อนามสกุล

เลข  ๗  ตัว  

ความหมายคำนิยามทั้ง  ๕  ฐาน

หากถามว่าเลข  ๗  ตัว ศาสตร์นี้ใช้ดูดวงชะตามิใช่หรือ  ตอบว่าใช่  แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งชื่อเล่า  เกี่ยวซิครับ  เพราะการตั้งชื่อที่สมบูรณ์ต้องตั้งดวงชะตาด้วย  มิใช่ดูแค่ทักษา,กาลโยค,เลขศาสตร์,อายตนะ 6,พลังเงา,พลังสะท้อน,พลังเงาซ้อน, แต่เพียงเท่านั้น  การตั้งดวงชะตาเป็นการตั้งชื่อ,สกุล ได้เฉพาะเจาะจงไป   แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่อาจารย์หมอดูท่านนั้นจะเก่งหรือไม่เก่งนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง

มีข้อน่าคิดกรณีที่ว่า  หมอดูท่านนั้นเก่งหรือไม่เก่ง  คือ
นักเรียนนักศึกษาในห้องมีทั้งคนเรียนเก่งและเรียนไม่เก่ง  คนไปเรียนวิชาโหราศาสตร์   ในห้องเรียนก็มีทั้งเรียนเก่งและเรียนไม่เก่ง  เมื่อเรียนจบหลักสูตร  สังคมก็ได้หมอดูที่เก่งและไม่เก่งเช่นกัน   ทีนี้จะรู้ได้อย่างไรจะสังเกตอย่างไร   ขอแนะนำว่า   ให้ดูประสบการณ์, ดูผลงาน, ดูระยะเวลาของการทำงาน, ดูความมั่นคงของร้านของเว็บว่าเปิดมานานแค่ไหน  ถ้าเว็บเปิดมาไม่นานสันนิษฐานไว้ก่อนว่า...
1.  มือใหม่ฝึกหัด  แต่จ้างเขาทำเว็บให้น่าเชื่อถือ

2.  เพิ่งปิดเว็บหนี  แล้วมาเปิดเว็บใหม่

เอาละครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า  คำนิยามต่าง ๆ ดูตามนี้เลยครับ

ฐานที่  ๑


อัตตะ     ตัวตนเน้นด้านความคิด

หินะ       ความชั่วร้าย  ความตกต่ำ  ความเลื่อมลง  หมดไป  สูญสิ้นไป  รูปร่างไม่สมส่วน  คิดไม่ดี  มีนิสัย
              ดื้อร้าย  ความเสียหาย  ความเลวทราม  วาระสุดท้ายของชีวิต  คนตายจาก

ธานัง     ทรัพย์สินเคลื่อนที่ได้  สิ่งของมีค่า  มรดก  ฐานะเดิม  การเงิน

ปิตา      บิดา  ญาติฝ่ายบิดา  ผู้ใหญ่เพศชาย  ผู้ดูแลหรือให้การอุปถัมภ์ คนที่เหนือกว่าเพศชาย  การ
             ปกครองบริหาร  คนชั้นสูงกว่า

มาตา    มารดา  ผู้ใหญ่เพศหญิง  ผู้ดูแลหรือให้การอุปถัมภ์  คนเหนือกว่าเพศหญิง

โภคา    หลักทรัพย์  ทรัพย์ที่เคลื่อนไม่ได้  ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ เช่น  เรือกสวน  ไร่ นา ที่ดิน

มัชฌิมา  การถ่อมตน  ความเป็นไปทุกอย่างไม่ว่าดี  หรือร้าย  จะลดลงครึ้งหนึ่ง    


ฐานที่  ๒

ตนุ              ตัวตน   เน้นด้านการกระทำ   ความเป็นไปในชีวิต  บุคลิกลักษณะนิสัยตัวตนในปัจจุบัน แนว
                  โน้มรสนิยม

กฏุมพะ      รายได้ประจำ  เครดิต  เงินหมุนเวียน  รายได้ทุกทาง  ฐานะปัจจุบัน

สหัสชะ      เพื่อนสนิท  พี่น้องร่วมท้องเดียวกัน  หุ้นส่วนเล็ก  สังคมส่วนรวม  ข่าวสาร  การเดินทางระยะ
                  สั้น   การติดต่อ  การเดินทางใกล้ ๆ     

พันธุ           ที่อยู่อาศัย  อาคาร  ยวดยานพาหนะ  โรงงาน  บริษัท  ห้างร้าน  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

ปุตตะ        บุตร  การริเริ่มใด ๆ  เรื่องเล็กน้อย  ความเสี่ยง  สิ่งบันเทิงเริงรมย์  การเริ่มต้น  ผลผลิต
                 ความรักที่เกิดขึ้น

อริ             การวิ่งเต้น  ศัตรู  การต่อสู้  หนี้สิน  คู่แข่ง  ปัญหาอุปสรรค  ความยุ่งยาก  โจรผู้ร้าย  

ปัตนิ         คู่ครอง  คู่สัญญา  คู่กรณี  คู่ความ  หุ้นส่วนใหญ่  การร่วมมือ  ผู้เกี่ยวข้องผลประโยชน์


ฐานที่  ๓


มรณะ      ห่างไกล  สูญเสีย  สูญหาย  ตายจาก  ความเสื่อมโทรม  มรดก  เดินทางไกล  ต่างถิ่น  ล่าช้า
               คนเก่า  คนแก่  ของเก่า  การเจ็บป่วย  คนที่หนีจากไกล

ศุภะ        ความดีงาม  เกียรติยศชื่อเสียง  ความสมบูรณ์  ความก้าวหน้า  ตำแหน่งหน้าที่  ความสมหวัง
               ความสำเร็จ  ที่พึ่ง  ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

กัมมะ      อาชีพกิจการงานต่าง ๆ   ธุรกิจ  งานในความรับผิดชอบ  ความขยันหมั่นเพียร

ลาภะ      โชคลาภที่มุ่งหวัง  ความสำเร็จ  ผลกำไร  จุดมุ่งหมาย  สมหวังดังใจ 

พยายะ    ความเจ็บป่วย  ความล้มเหลว  ล้มละลาย  ถูกกังขัง  เสียหาย  สิ่งซุกซ่อน  สิ่งปิดบังไว้
               ความพิกลพิการ  อุบัติเหตุไม่คาดคิด  การจำยอม  สิ่งลับเฉพาะ  การสูญหาย  สิ่งที่เกิดขึ้น
               ที่ไม่คาดฝัน  การปองร้าย  คนที่หนีเร้น

ทาษา    คนชั้นต่ำกว่าเพศชาย  บริวาร  คนรับใช้ชาย  เหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่น  งานสาธารณะ  งานส่วนรวม

ทาษี      คนชั้นต่ำกว่าเพศหญิง  บริวาร  คนรับใช้   เรื่องส่วนตัว  กิจการงานส่วนตัว  เหนื่อยเพื่อตัวเอง

สำหรับฐานที่  4  ขอเลื่อนถัดลงไป  ขอเอาฐาน 5 ขึ้นก่อน 

ฐานที่  ๕


อาตมา      ตัวตนของเจ้าชะตา  เช่นเดียวกับ  อัตตะ  ตนุ

ทาษา       บริวาร   ลูกน้อง  ลูกจ้าง

มหาสิทธิโชค       ความสำเร็จ  โชคลาภ  สิ่งดีงาม

มหาโภคสมบัติ    ทรัพย์สมบัติ  บ้านเรือน  ที่ดิน

มหาโจร              ล้างผลาญ  ปองร้าย  ทุจริต  ผิดศีล  อุปสรรค  ความชั่วร้าย

มหาอุบาทว์         ความผิดหวังทุกอย่าง  ความชั่่วช้าเลวทรามของสิ่งที่พบเจอ

มหาอุปถัมภ์        การช่วยเหลือเกื้อกูล  ความร่มเย็นเป็นสุข


ฐานที่  ๔

เลข  4  กำลังพระอังคารเล็ก

                   เกี่ยวกับอันตราย   อุบัติเหตุ   เจ็บป่วย   ผ่าตัด   การขัดแย้ง  วิวาท
                   ถูกจับกุม   เสียหายเพราะความเร่งรีบ

เลข   4   กำลังพระพุธเล็ก

                   ไม่มีความหนักแน่น   วางใจคนอื่นง่าย   ขี้ระแวง   ขาดเหตุผล   
                   พลาดท่าถูกลวงง่าย    ช่างฝันไร้สาระ   หลงผิด   มักโลเล

เลข   5   กำลังพระพฤหัสบดีเล็ก

                   ความเที่ยงธรรม   ซื่อตรง   วัด   การทำบุญให้ทาน   ความรอบรู้
                   การศึกษาระดับเล็ก ๆ   ความยึดมั่น

เลข   6   กำลังพระอาทิตย์

                   โชควาสนา   ลาภยศ   เกียรติยศสูง   เป็นที่รู้จัก   ความโดดเด่น
                   ใฝ่สูง   ทะเยอทะยาน   อารมณ์ดื้อร้าย   วู่วาม  ชอบเด่นดัง 
                   มีชื่อเสียง   เป็นที่นับถือยกย่อง    มีทิฐิแรงกล้า

เลข   7   กำลังพระเสาร์เล็ก

                   ความทุกข์โศก   สะเทือนใจ   สูญเสีย   ภัยอันตราย   อุบัติเหตุ
                   ขัดแย้ง   ฟ้องร้อง   เลอะเทอะไร้ระเบียบ  เสื่อมถอย   ถูกทำลาย
                   ตกต่ำ   ซ่อมแซม  รื้อถอน   ผิดสัญญา   พ่ายแพ้   คดีความ

เลข   8   กำลังพระอังคารใหญ่

                   ภัยอันตราย   การปะทะต่อสู้   คู่แข่ง   ความเข้มแข็งบ้าบิ่น   เรื่อง
                   แตกร้าว   อุบัติเหตุฉับพลัน   ผ่าเจาะบาดแผล   ใจถึงเกินไป  คล่อง
                   ชอบใช้กำลัง   ใช้พระเดช

เลข   9   กำลังพระเกตุ

                   ลางสังหรณ์   อำนาจลึกลับ  พลังจิต   ปริศนา  อำนาจเร้นลับ  ศาสนา
                   เครื่องบูชา   ผู้มีทรัพย์มรดก   นักบวช  โหราศาสตร์   ต่างประเทศ
                   ได้ลาภ   ได้ตำแหน่งไม่คาดฝัน  เกียรตินิยม  ความสำเร็จแหวกแนว

เลข   10   กำลังพระเสาร์

                   ความทุกข์โศกสะเทือนใจ   สูญเสีย  พลัดพราก  อารมณ์แรง  เชื่องช้า
                   ทำใจ   เนิ่นนาน   เก็บไว้ไม่อยู่   ธุรกิจใหม่   มานะอดทน  หลักฐานดี
                   ไฟไหม้   ภัยธรรมชาติ   กระดูกแตก   เจ้าทุกข์  เจ้ากังวล

เลข   11   ดาวราชาโชค

                   ราบรื่น   ปลอดโปร่ง   มีคนช่วยเหลือให้ได้สิ่งที่หวังโดยง่าย   ผลดี
                   ด้านการติดต่อขอร้อง  มีบุญบารมี   ส่วนมากขาดการดูแลจากพ่อแม่
                   ( ดูตัวบนด้วยถ้าไม่ดีจะทำนายว่าผิดหวังมาก )

เลข   12   กำลังพระราหู

                   เผลอเดินทางผิด   อบายมุข   ลุ่มหลง   เรื่องผิดศีลธรรม, ผิดกฎหมาย
                   เสื่อมเสีย  บ้าบิ่น พนันทุกรูปแบบ   มอมเมา   ฐานทัพ   การคุ้มครอง
เรื่องต่างชาติแถบเอเชีย    โรงงานเครื่องดื่ม

เลข   13   พระมหาอุจน์

                   การแตกร้าว   แตกหัก   การพลิกผัน   เปลี่ยนสภาพ   ทิศทางใหม่
                   การผ่าตัด   การวิวาท   แต่หน้าที่การงานสูงส่ง   ผู้จัดการ  

เลข   14   พระจักรพรรดิ

                   ความสามารถเฉพาะตัว  ชัยชนะ  ชื่อเสียง  รุ่งโรจน์ ลาภยศ ฐานะเด่น
                   นักปกครอง   ข้าราชการพิเศษ   นักสอนหลักศาสนา    การศึกษาดี
                   ได้รับการยกย่องตามชาติกำเนิด

เลข   15   กำลังพระจันทร์

                   ต่างประเทศ   เดินทาง   ความใจอ่อน   เพ้อฝัน  เสแสร้ง   เสน่ห์แรง
                   รถ   ต้อนรับดูแล   โภชนาการปรุงแต่ง  รูปงาม  บริการส่วนรวม
                   การขนส่ง   การประมง   การดูแลเด็ก 

เลข   16   พระโสฬสมงคล

                   วาสนาดี   ทรัพย์สมบัติ   มรดก   ลาภมีค่า   ลาภลอย   คล่องตัวใน
การหาทรัพย์   ร่ำรวย   สำเร็จง่าย   สะดวกสบาย

เลข   17   กำลังพระพุธใหญ่

                   หนังสือ  สิ่งพิมพ์  คอมพิวเตอร์  ติดต่อ  ข้อมูล  การค้า  สัตว์เลี้ยง
                   การแต่งกาย   อาหาร  สมองดี  คล่องตัว  ผ่อนหนักเบา  รู้จังหวะ

เลข   18   พระมหาจักรพรรดิ

                   เผด็จการ  ใช้อิทธิพลเอาชนะ   การวางแผน   ผู้นำปฏิวัติ   แข่งขัน
                   ยื้อแย่ง   บารมีสูง   เก่งในการปกครอง  ใช้กลเม็ดหาทรัพย์  ผู้บริหาร

เลข   19   กำลังพระพฤหัสบดีใหญ่

                   ความเที่ยงธรรม  ซื่อสัตย์  เด่นความรู้วิชาการทุกแขนง  ธรรมะ  ศาล 
                   สถานศึกษา   เป็นตัวแทนหมู่เหล่า  

เลข   20   พระเสาร์กำลังสอง

                   การเปลี่ยนแปลงพลิกผันดีเป็นร้าย   การจู่โจม  เหตุร้ายแรงไม่คาดคิด
                   ทุกข์ภัยจากที่อยู่  เดือดร้อนสาหัส   โชคไม่แน่นอน   ถูกแกล้ง  ถูกยึด
                   ทรัพย์    อาชีพไม่ราบรื่น   การผลัดเปลี่ยนทางการเมือง    ฆ่าตัวตาย

เลข   21   กำลังพระศุกร์ 

                   ความเลอเลิศสวยงาม   บันเทิงสังสรรค์  สินทรัพย์   ธนาคาร  คลัง
                   ของสำเร็จรูป   ศิลปะทุกสาขา  

---------------------

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา