ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุดโหราศาสตร์พม่า

วิชาโหราศาสตร์พม่า 

โหราศาสตร์พม่า  ประกอบด้วยหลักวิชามหาทักษา  วิชากาลโยค วิชาโหราศาสตร์เลข 7 ตัว  และกำลังดาวพระเคราะห์  ซึ่งล้วนแต่เป็นศาสตร์เก่าแก่ทั้งสิ้นที่นำมาผนวกกันไว้ ทำให้เกิดความแม่นบวกแม่น  เมื่อนำมาใช้กับการตั้งชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือตั้งชื่อลูกก็ทำให้ได้ชื่อที่มีคุณภาพดีมากและเน้นเฉพาะเจาะจงบุคคลได้ตรงเผง  ไม่ใช่ตั้งชื่อแบบหว่านแห 

  • การรู้แต่เฉพาะภูมิทักษาก็ได้ประโยชน์แบบหนึ่ง
  • การรู้แต่เฉพาะกาลโยคก็เป็นประโยชน์ไปอีกชั้นหนึ่ง
  • การรู้เฉพาะวิชาเลข 7 ตัว ก็พยากรณ์ได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควรแต่พอนำศาสตร์ทั้งหมดมาผนวกรวมไว้ด้วยกัน  ทำให้การพยากรณ์มีความพิศดารแม่นยำมาก ๆ มีหลักยืนยันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

---------------------------------------------

ทีนี้เราจะมาดูความหมายของตำแหน่งในทักษา,กาลโยคและเลข 7 ตัวกัน  แต่ก่อนอื่นขอคัดแยกตำแหน่งเสียร้ายแรงขึ้นก่อน เพื่อง่ายต่อการดู


กาลโยค

ความหมายของ  โลกาวินาศ

ความหมายของ  อริ

ความหมายของ  ขุมทรัพย์

ความหมายของ  มรณะ

ความหมายของ  อธิบดี

ความหมายของ  ราชา

ความหมายของ  ธงชัย

ทักษา

ความหมายของ  บริวาร

ความหมายของ  อายุ

ความหมายของ  เดช

ความหมายของ  ศรี

ความหมายของ  มูละ

ความหมายของ  อุตสาหะ

ความหมายของ  มนตรี

ความหมายของ  กาลกิณี


เลข  ๗  ตัว ตามหลักโหราศาสตร์พม่าประยุกต์


ฐาน  ๑
ความหมายของ  อัตตะ

ความหมายของ  หินะ

ความหมายของ  ธานัง

ความหมายของ  ปิตา

ความหมายของ  มาตา

ความหมายของ  โภคา

ความหมายของ  มัชฌิมา


ฐาน  ๒
ความหมายของ  ตนุ

ความหมายของ  กฏุมภะ

ความหมายของ  สหัสชะ

ความหมายของ  พันธุ

ความหมายของ  ปุตตะ

ความหมายของ  อริ

ความหมายของ  ปัตนิ


ฐาน  ๓

ความหมายของ  มรณะ

ความหมายของ  ศุภะ

ความหมายของ  กัมมะ

ความหมายของ  ลาภะ

ความหมายของ  พยายะ

ความหมายของ  ทาสี

ความหมายของ  ทาสา


ฐาน  ๔

ความหมายของ  อาตมา

ความหมายของ  ทาสา

ความหมายของ  มหาสิทธิโชค

ความหมายของ  มหาโภคสมบัติ

ความหมายของ  มหาโจร

ความหมายของ  มหาอุบาทว์

ความหมายของ  มหาอุปถัมภ์


ฐาน  ๕

ความหมายของ  อัตตะ

ความหมายของ  สักกะ

ความหมายของ  ญาติ

ความหมายของ  ธนัง

ความหมายของ  เคหัง

ความหมายของ  นาวัง

ความหมายของ  ภริยัง
บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา