ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด31.8.58

นามสกุล ชื่อตระกูล ถ้าดีลูกหลานก็โชคดีไปด้วย


นามสกุล  


สมัยใหม่ยุคศตวรรษที่  21  (ปัจจุบัน)   ยุคนี้สมัยนี้ ทำไมจึงมีการเปลี่ยนนามสกุลกันมากเป็นประวัติการณ์    กรณีชื่อไม่เข้ากับนามสกุลอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ฮิตที่สุด  เพราะหากชื่อ + นามสกุลแล้วไม่ดี  ก็หมายถึง ในระยะยาวชีวิตจะมีปัญหาแน่

เหตุผลอื่น ๆ ก็คือ  ต้องการความไพเราะ,ทันสมัย,ดูดีมีชาติตระกูล, ความหมายร่ำรวยรุ่งเรือง, สุขภาพแข็งแรง, โชคดี, มีความรักอบอุ่น  ฯลฯ     

บางคนเมื่อจะเปลี่ยนนามสกุล   ก็เลยเปลี่ยนชื่อไปด้วยเสียเลย   ด้วยหลายเหตุผล  เช่น  ชื่อเดิมไม่ไพเราะ  ชื่อเชยๆ  ชื่อมีความหมายตลก ๆ  ชื่อไม่เข้ากับศาสตร์ที่เป็นมงคล  ชื่อรวมกับนามสกุลแล้วเสียไม่เป็นมงคล  และ  ไหน ๆ ต้องไปเขตไปอำเภอแล้วก็ทำเสียทีเดียวจบเป็นต้น


นามสกุลก็คือ  ชื่อของตระกูล เพื่อบ่งบอกว่ามาจากครอบครัวไหน  ถิ่นฐานไหน  บ้านไหน  

ในหลาย ๆ วัฒนธรรม  จะมีนามสกุลต่อท้ายชื่อ   บางวัฒนธรรมจะมีนามสกุลนำหน้าชื่อ  และบางวัฒนะธรรมจะเรียกกันเป็นทางการด้วยนามสกุล


 • วัฒนธรรมที่มีนามสกุลต่อท้ายชื่อ  ได้แก้  ตะวันออกกลาง  ทวีปแอฟริกา  ประเทศตะวันตก  และไทย
 • วัฒนธรรมที่มีนามสกุลนำหน้าชื่อ  ได้แก่   จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  เวียดนาม กัมพูชา  โปแลนด์  และฮังการี
 • วัฒนธรรมที่ที่มีนามสกุลต่อท้ายชื่อแต่นิยมเรียกนามสกุลอย่างเช่น  ตะวันตก  พูดง่าย ๆ ก็ฝรั่งนั่นแหละ
 • ประเทศตะวันตก  ่จีน  ญี่ปุ่น  นิยมเรียกนามสกุลเป็นการให้เกียรติกัน
 • ที่แปลกออกไปก็มีที่   ประเทศเวเนซูเอล่า  จะใช้ทั้งนามสกุลของพ่อและของแม่ด้วย  ใช้สองนามสกุลเลย


ในประเทศไทย  ที่มาของนามสกุล


แต่สมัยโบราณกาลนั้นไทยไม่ได้มีนามสกุลใช้  หากเรียกชื่อกันแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็จะถามลูกใคร  หรือคนบ้านไหน  แค่นี้ก็รู้แล้ว  เพราะสมัยก่อนคนไม่ได้แออัด  ่จะอยู่เป็นกลุ่ม ๆ และมีชื่อกลุ่ม  ชื่อหมู่บ้าน  เรียกสั้น ๆ ว่าบ้าน   ( สมัยนี้คำว่า บ้าน หมายถึงบ้านหลังเดียวบ้านใครบ้านมัน )

ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2455  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  6  โปรดเกล้าให้มีการใช้นามสกุลและตราพระราชบัญญัตินามสกุลมีผลบังคับใช้เมื่อ  ปี  2456  และได้พระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัว    นามสกุลแรกของไทยคือ  สุขุม

การตั้งนามสกุลความนิยม
 • นิยมตั้งนามสกุลตามชื่อหัวหน้าครอบครัว, 
 • ตั้งนามสกุลตามถิ่นที่อยู่อาศัย, 
 • ตั้งนามสกุลตามอาชีพที่ทำ,  
 • ตั้งนามสกุลตามธรรมชาติที่ตนชอบ  
 • ตั้งนามสกุลตามชื่อบรรพบุรุษที่ทำคุณความดีเอาไว้
 • ตั้งตามยศถาบรรดาศักดิ์ ตามราชทินนาม  เช่น  หลวงพิบูลสงคราม  เป็นนามสกุล พิบูลสงคราม

ในการจดนามสกุลหรือเปลี่ยนนามสกุล
ตามพระราชบัญญัติปี  พ.ศ. 2505  กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งนามสกุลไว้ว่า

 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์  และพระนามของพระราชินี
 2. ต้องไม่มุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม  เว้นแต่ราชทินนามนั้นเป็นของตนหรือของบุพการีหรือผู้สืบสันดาน
 3. ต้องไม่ซ้ำกับนามสกุลพระราชทาน  หรือนามสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 5. นามสกุล ต้องมีไม่เกิน  10  พยัญชนะ  เว้นแต่ เป็นราชทินนาม
 6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานนามสกุลห้ามใช้คำว่า  ณ นำหน้าชื่อสกุล
 7. ห้ามเอานามพระมหานครและศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชือสกุล

--------------------------------------------
26.8.58

การตั้งชื่อ กับอายตนะ 6 คืออะไร

 อายตนะ 6   มีหลายคนที่ยังไม่รู้จักว่าหมายถึงอะไร   


อายตนะ   อ่านว่า  อา-ยะ-ตะ-นะ  เป็นคำเฉพาะในทางศาสนา ถ้าฟังธรรมฟังเทศน์ก็จะได้ยินคำนี้กันมาบ้าง

อายตนะ  หมายถึง   สิ่งที่เชื่อมต่อกันระหว่างสิ่งภายในกับสิ่งภายนอก  ซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์ล้วน ๆ อธิบายได้ดังนี้  

 1. สิ่งภายใน  หมายถึง  ภายในตัวเรา  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   นับดูก็จะได้  6  อย่าง 
 2. สิ่งภายนอก  หมายถึง  สิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา  ที่เชื่อมต่อกับเรา  ได้แก่  

 • รูป  เชื่อมต่อกับตา    
 • รส  เชื่อมต่อกับลิ้น    
 • กลิ่น  เชื่อมต่อกับจมูก    
 • เสียง  เชื่อมต่อกับหู    
 • สัมผัส  เชื่อมต่อกับกาย     
 • ธรรมารมณ์  คือ อารมณ์ที่เกิดกับใจทีนี้เราจะพูดถึงอายตนะ 6  ในด้านการตั้งชื่อกันบ้าง

อายตนะ 6  ในด้านการตั้งชื่อเป็นอย่างไร
ก็คือใช้ทักษาเป็นตัวหลัก  เพื่อนำอักษรในแต่ละช่องมาใช้  ซึ่งแต่ละช่องก็จะมีกำลังดาวประจำอยู่   เมื่อเอาอักษรจากช่องไหนมา  อักษรตัวนั้นก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่ในตัวเอง   เมื่อได้อักษรมาประกอบเป็นชื่อแล้ว   ในชื่อนั้นมีอักษรอะไรบ้างก็ถอดรหัสออกมาเป็นค่าตัวเลขแล้วบวกรวมกัน   ผลรวมเท่าไรก็ตามเราก็บวกกันอีกรอบและอีกรอบจนได้เลขตัวเดียว  เลขนี้ก็คือเลขอายนะ 6


วิธีเทียบตัวอักษรกับพลังดาว
เรียงดาวตามหลักทักษา

อาทิตย์  มีกำลัง    6      ได้แก่  อ และ  สระ               . 
จันทร์     มีกำลัง  15        "    ก  ข  ค  ฆ  ง                . 
อังคาร    มีกำลัง  8          "    จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ          .
พุธ         มีกำลัง   17        "    ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ         .
เสาร์       มีกำลัง   10       "     ด  ต  ถ  ท  ธ   น          .
พฤหัส    มีกำลัง   19       "     บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม .
พุธกลางคืน  กำลัง  8      "     ย  ร   ล  ว                    .
ศุกร์        มีกำลัง    21      "     ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ         .อายตนะ 6    จะมีเลข  1  ถึง  9  เท่านั้นไม่มีเกินจากนี้
ความหมายของแต่ละตัวเลขก็มีดังนี้

1   เป็นผู้นำที่ดี  ดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี  เสียสละได้ มีความรับผิดชอบสูง  เปรียบเสมือนผู้เป็นพ่อ มีความสุขกายสุขใจ

2   เป็นผู้ที่อ่อนโยน  อบอุ่น  เปรียบเสมือนผู้เป็นแม่ที่มีจิตเสียสละ  โอบอ้อม  อารี  ห่วงใยต่อคนรอบข้าง  มีความสุขกายสุขใจ

3  เป็นผู้บริการให้ผู้อื่น  คอยรับคำสั่งจากคนอื่นเสมอ  รู้สึกต่ำต้อย  อาภัพ  ถูกดูหมิ่นดูแคลน
  
4  ขาดความเชื่อมั่นตัวเอง  น้อยใจเก่ง ลังเล  ว้าวุ่น  ไม่สงบ  อมทุกข์  เก็บกด  หาคนรักจริงไม่ได้  ชีวิตไม่สดใส

5  จิตใจร้อนเหมือนไฟ  โมโหร้าย  ขาดการยับยั้งตัวเอง  สติไม่สู้ดี  เชื่อตัวเองมากเกินไป  อาภัพ  คนมักตีตัวออกห่าง  ปัญญาไม่ดี

6  มีอำนาจวาสนาสูง  ถ้าเป็นหญิงเปรียบดั่งราชินี  ถ้าเป็นชายเปรียบดั่งราชา  สุขสบาย  อุดมสมบูรณ์ดีนัก

7  มีวาจาเป็นเลิศ  เปรียบดั่งผู้เป็นปุโรหิต มีคนเชื่อถือในคำพูด  เป็นที่รักของคนทั่วไป  แต่เจ้าอารมณ์
  
8  มีบารมีเป็นเจ้าคนนายคน  หรือไม่ก็เป็นระดับหัวหน้า,ผู้จัดการ  มีคนเคารพยำเกรง

9  มีอำนาจวาสนาบารมี  ดุจดั่งพระราชา  เป็นที่เคารพ  ยกย่อง  มีเมตตาธรรม  ผู้คนเคารพรัก  ยำเกรงบารมี  จะเป็นใหญ่เป็นโต  ประสบความสำเร็จในชีวิต  เป็นที่สรรเสริญแก่คนทั่วไปดีนัก  

การตั้งชื่อลูกหรือเด็กแรกเกิด   หากตั้งได้ดีในครั้งแรกนี้ก็ถือว่าเด็กคนนั้นมีบุญมาก ๆ ๆ ๆ ที่ได้ชื่อที่ใช้ไปได้ตลอดชีวิต   หรือจนกว่าจะเปลี่ยนนามสกุลในอนาคต  

25.8.58

ตั้งชื่อลูก แรกเกิด ยุคปี 2000

หมดสมัยไปแล้วกับการตั้งชือลูกชายให้เอาอักษรเดชนำหน้า  และตั้งชื่อลูกหญิงให้เอาอักษรศรีนำหน้า

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น   ก็เพราะกาลเวลาที่ผ่านล่วงเลยยิ่งนานวันก็ยิ่งก่อเกิดประสบการณ์, ความรู้  เกิดความแตกฉาน  อีกทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนะธรรมและความรู้  ทำให้เกิดศาสตร์เพิ่มเติมเข้ามาหลากหลายขึ้น  ความเชื่อของคนก็เริ่มเปลี่ยนไป

จากเดิมเชื่อในทักษาเท่านั้น  คือ เน้นอักษรแต่ละวรรคแต่ละหมวดเป็นหลัก
ต่อมาก็ถึงยุคของตัวเลข ( เลขศาสตร์ )  ที่มีการนำอักษรเทียบค่าออกมาเป็นตัวเลข
ตามมา  ก็คือ  อายตนะ 6  ,  พลังซ้อน  ,  พลังเงา  ,  พลังสะท้อน

เมื่อศาสตร์การตั้งชื่อหลากหลายเช่นนี้    การยึดติดที่ว่าต้องเอาอักษรเดชนำหน้าชื่อของลูกชาย  และเอาอักษรศรีนำหน้าชื่อลูกหญิงก็หมดยุคไปโดยปริยาย   และกลับเป็นว่า  ต้องเป็นอักษรที่ถูกโฉลกในดวงชะตามานำหน้าต่างหากถึงจะส่งผลดีได้ตรงจุดมากกว่า

วันเวลาเปลี่ยน  โลกเราก็เปลี่ยน  มันเป็นเช่นนั้นเอง

17.8.58

ิวิวัฒนาการ ของการตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อลูก

ภาพคนที่มาติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ , เปลี่ยนนามสกุล 

ยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล จริง ๆ 

เป็นยุคที่คนเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับพลังของดวงดาวที่ส่งผลต่อชีวิตคน   ที่จริงพลังของดวงดาวเกี่ยวข้องกับโลกของเรามาตั้งนานแล้ว  นักวิทยาศาสตร์บางท่านก็ค้นพบความจริงเรื่องนี้  นักโหราศาสตร์ก้ค้นพบความจริงเรื่องนี้เช่นกัน

นักวิทยาศาสตร์  เรียนรู้ได้ว่า  ดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งมีผลต่อ " น้ำขึ้น  น้ำลง " บนโลกของเรา    มีผลต่อ วัน  เดือน  ปี   และดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งก็มีผลต่อโลกของเราอย่างมากดังที่รู้กันอยู่


ในแง่ของนักโหราศาสตร์พลังดวงดาวมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์   

ยกตัวอย่างเช่น    คนเกิดวันอาทิตย์  ก็ได้รับพลังของดวงดาวอาทิตย์  อุปนิสัยก็มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันกับดาวอาทิตย์  คือ  พระอาทิตย์มีความร้อนแรง  คนเกิดวันอาทิตย์ก็มักใจร้อน   พระอาทิตย์ยิ่งใหญ่  คนเกิดวันอาทิตย์ก็มีความถือตัว หยิ่งในตน ฯ ซึ่งก็มักจะตรงตามนั้น

เมื่อพลังของดวงดาวมีผลกระทบต่อมนุษย์   ชื่อ , นามสกุล ก็หนีไม่พ้นที่จะเกี่ยวข้องกับดวงดาว   และดวงดาวนั้นก็มีกำลังดาวของเขา   จึงสรุปได้ว่า  ชื่อ  นามสกุล  มีพลังของดวงดาวอยู่ในนั้น  จึงส่งผลให้แก่เจ้าของชื่อได้นั่นเอง


ที่ว่ายุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  

จะเห็นได้จากการที่  เวลาไปที่ทำการเขตใด ๆ ก็ตามจะเห็นคนต่อคิวเพื่อเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  เปลี่ยนชื่อให้ตัวเองบ้าง  เปลี่ยนชื่อให้ลูก ๆ บ้าง

นอกจากนั้น  ผู้ติดต่อให้อาจารย์ต้นตั้งชื่อใหม่ให้  ตั้งนามสกุลใหม่ให้นั้น   ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักศาสตร์การตั้งชื่อมาแล้ว  จึงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนัก

สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่า  " เปลี่ยนชื่อ " แล้วดีจริงหรือ  ก็ให้ลองคิดดูว่า  ถ้าไม่มีผลดีจริงแล้วทำไม ดารา, นักร้อง,นักธุรกิจใหญ่ , นักการเมือง, ตำรวจยศใหญ่ , ข้าราชการ, แพทย์ , พยาบาล , ครูอาจารย์ จึงเปลี่ยนชื่อกันมากมาย   บางคนเปลี่ยนมาหลายต่อหลายครั้งเพราะยังไม่เจอชื่อที่ดี  ยังไม่เจอคนตั้งชื่อเก่ง ๆ

แต่ขอบอกว่า  คนที่ตั้งชื่อกับอาจารย์ต้น  ตั้งแล้วจบในครั้งเดียวเลย  ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก  เพราะอะไร ?   ก็เพราะว่า

 • อาจารย์ต้น   ตั้งชื่อให้นั้น  ไม่ใช่ว่าจะดีแต่ชื่อเท่านั้น  เมื่อเอาชื่อที่อาจารย์ตั้งให้ไปรวมกับนามสกุลของคุณ   ผลออกมาก็ดีอีกด้วย  ไม่ใช่แต่ค่าเลขศาสตร์นะ  ค่าพลังเงา,พลังสะท้อน,  พลังซ้อน , อายตนะ 6 ดีหมดทุกศาสตร์เลย   ชื่อแบบนี้ตั้งครั้งเดียวจบมั้ย   จบครับ.
 • คุณอยากเปลี่ยนแต่นามสกุล เพราะคิดว่าชื่อดีอยู่แล้ว...ก็ได้ครับ   อาจารย์ตั้งนามสกุลให้โดยที่นามสกุลที่ตั้งให้นี้   สามารถไปรวมกับชื่อของคุณด้วย  เข้ากันได้ทั้งค่าตัวเลข  เข้ากันได้ทั้ง    พลังเงา , พลังสะท้อน , พลังซ้อน , และอายตนะ 6   ได้นามสกุลไปเข้ากับชื่อของคุณดีครบแบบนี้จบมั้ยครับ...จบครับ
 • อยากเปลี่ยนทั้ง  ชื่อและนามสกุล  เอาให้มันดีไปพร้อม ๆ กันเลย  ได้ครับยิ่งดีสำหรับคุณเลยครับ เพราะอะไรรู้มั้ยครับ   ก็เพราะอาจารย์จะเลือกค่าตัวเลขที่ถูกโฉลกกับดวงชะตาของคุณ  ให้กับชื่อของคุณ  ให้กับนามสกุลของคุณ  และให้กับผลรวมชื่อ + นามสกุลของคุณ ถ้าถูกโฉลกกับดวงชะตามันจะเป็นชื่อเฉพาะของคุณ   อาจารย์จะได้เลือกค่าอายตนะ 6  แบบพลิกฟ้าปาฏิหารย์ , แบบราชา , แบบราชินี , แบบผู้นำโครงการใหญ่ ๆ  ไงครับ   ได้ชื่อ ได้นามสกุล  แบบนี้ก็ครั้งเดียวจบครับ
15.8.58

เบื่อมั้ย เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล มาหลายครั้ง

ที่นี่  ที่เดียวสำเร็จเรื่องการเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล,  

ตั้งชื่อลูกกับที่นี่  ตัดปัญหาให้แก่ลูก  เมื่อโตขึ้นเขาไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเหมือนคนอื่น ๆ


 

ตั้งชื่อลูก หรือชื่อบุคคลทั่วไป  ชื่อร้าน,กิจการ,สินค้า ฯ ครบทุกศาสตร์แล้ว  ต่อไปก็ไม่ต้องพะวงเรื่องชื่อ , นามสกุล  กันอีก  จะได้เอาเวลาไปคิดด้านอื่น ๆ 

ด้วยประสบการณ์ยาวนานเกือบ  20  ปี  มีลูกค้าทั้ง ดารา, แพทย์, พยาบาล, ข้าราชการ, นักธุรกิจ, นักศึกษา, แม่บ้าน ทุกสาขาอาชีพ

มีตัวอย่างคนเปลี่ยนชื่อแล้วบอกกลับมาว่าดีมากมาย

ข้อเปรียบเทียบ
ชื่อ   นามสกุล    ดีแค่เลขศาสตร์และทักษา  

ชื่อ  นามสกุล     ดี เลขศาสตร์ , ทักษา , ถูกโฉลกกับดวงชะตาของคน ๆ นั้น , เข้ากับนามสกุลไม่ว่าจะเช็คด้วยศาสตร์ไหน ,  ได้ค่ากำลังดาวพระเคราะห์ : พลังเงา, อายตนะ 6 ,  พลังสะท้อน , พลังซ้อน

ถามว่า  คุณจะเอาแบบไหน  และในอัตราค่าครูที่พอ ๆ กันอีกด้วย

ทีนี้ใครที่โชคดีก็จะเจออาจารย์ที่ตั้งให้ครบสูตรแบบนี้   ใครที่ไม่มีโชคก็ไม่เจอกัน
และคุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดี  ที่ได้เจอเว็บนี้ครับ


14.8.58

หากใครไปเปลี่ยนชื่อแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ให้เปลี่ยน

หากไปเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนไม่ได้  โดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่า  ชื่อตัวไม่ให้เกิน 3 พยางค์  ก็เอาเอกสารข้างล่างนี้ให้เขาดู ว่าไม่มีข้อกำหนดห้ามไว้ในเรื่องพยางค์ของชื่อ   หรือจะไปดูที่ พรบ.ชื่อบุคคลก็ไม่มีระบุไว้เรื่องพยางค์ของชื่อ  ว่าชื่อ 4 พยางค์ต้องห้าม  ตั้งไม่ได้เพราะเกิน  3 พยางค์  อะไรประมาณนี้    ไม่มีนะ  


และจะขอยกตัวอย่างชื่อคนสมัยนี้  บางคนเกิน 3  พยางค์  เกิน  4 พยางค์  มีถึง  5 พยางค์ด้วยซ้ำ ดังนี้ • คัทรียา   ( คัด-ทะ-รี-ยา )  สี่พยางค์      ( ดารา  )
 • ณภคปภา   (  นะ-พัก-ปะ-ภา  )  สี่พยางค์   ( ดารา  )
 • วรินทร์ลดา    ( วะ-ริน-ละ-ดา )   สี่พยางค์   ( ดารา  )
 • พัชรศรี   ( พัด-ชะ-ระ-สี  )   สี่พยางค์    (พิธีกร  )
 • สุรัตน์ติกานต์   ( สุ-รัด-ติ-กาน  )  สี่พยางค์   ( นักร้องลูกทุ่ง  )
 • ฉัตระธนันต์   ( ฉัด-ตระ-ทะ-นัน )   สี่พยางค์  

ที่เหลือก็ไว้ให้ผู้อ่านคิดต่อก็แล้วกัน  มีเยอะแยะ  ฉะนั้นหากใครไปเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ  ก็ลองเอา  พรบ.ต่อไปนี้ให้เขาดู  ให้เขาชี้แจงว่าบรรทัดไหนห้าม  เอกสารนี้ได้มาจากอำเภอเมืองนนทบุรี   นายอำเภอท่านให้มาบอกว่าให้ช่วยเผยแพร่
พ.ร.บ.ชื่อบุคคล

การตั้งชื่อไม่ใช่จะตั้งกันชุ่ย ๆ นะครับ  หากตั้งไม่ได้มาตรฐานของกรมการปกครองก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล นะครับ   ก็เนื่องมาจากหลายเว็บที่รับตั้งชื่อ  ได้ตั้งชื่อให้ลูกค้าได้ประหลาดมาก  จนกรมการปกครองทนไม่ไหวจึงได้ออกระเบียบมา  ดังนี้


______________________________________________________________ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว๘๐๐๒                           (ตราครุฑ)                   กรมการปกครอง
                                                                                               ถนนอัษฎางค์  กทม. ๑๐๒๐๐


                                                                    ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗


เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการทะเบียนชื่อบุคคล

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  และปลัดกรุงเทพมหานคร

                          ด้วยกรมการปกครองได้รับข้อหารือจากสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนเขต  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนตั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๐ , (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยเฉพาะประเด็นการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่า  การตั้งชื่อตัว  ชื่อสกุล  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้หรือไม่  และการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่  การที่นายทะเบียนท้องที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  หรือสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล

                          กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า
                          ๑.  การรับจดทะเบียนชื่อสกุล  เป็นเรื่องที่มีความสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๖  ที่ทรงพระราชทานให้กับคนไทยนั้น  เพื่อจะได้มีชื่อสกุลเป็นหลักในการสืบสายโลหิต  ส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างเครือญาติ  และเป็นหลักชัยของครอบครัวให้ลูกหลานทำความดี
                         ๒.  ปัจจุบันได้มีผู้มายื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  โดยให้เหตุผลเพื่อความเป็นสิริมงคล  ซึ่งเป็นความเชื่อทางด้านดวงชะตาหรือด้านโหราศาสตร์ ท้ังนี้  ในบางกรณีการขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลดังกล่าว  ผู้ยื่นคำขอจะนำคำแต่ละคำมาประสมรวมกันเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น  ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย จึงไม่ปรากฏคำเหล่านั้นอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ทำให้ไม่สามารถยืนยันความหมายได้
                        ๓.  การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง  ตามนัยมาตรา  ๕ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙
                        ๔.  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ , (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มาตรา  ๑๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ ๒๓  และข้อ ๒๔  ได้กำหนดวิธีปฏิบัติกรณีนายทะเบียนท้องที่สั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล  เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  หรือร่วมใช้ชื่อสกุล  หรือเปลี่ยนชื่อสกุล  ผู้ยื่นคำขอสามารถอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่ได้  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม  หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการตามนัยมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙
                       ๕.  กรณีมีผู้มายื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  และขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  (คำขอแบบ  ช.๑) ต่อนายทะเบียนท้องที่
                                 ๕.๑  นายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่า  ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุล  ที่ขอจดทะเบียนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้  นายทะเบียนท้องที่ก็สามารถใช้ดุลพินิจในการอนุญาตได้
                                 ๕.๒  หากนายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วว่า  ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุลที่ขอจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายบัญญัติไว้  หรือนายทะเบียนท้องที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ชื่อตัว  ชื่อรอง  และชื่อสกุล  ดังกล่าวไม่สามารถยืนยันความหมายได้  หรือใช้ตัวสะกดการันต์ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  นายทะเบียนท้องที่ก็สามารถใช้ดุลพินิจสั่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรอง  หรือตั้งชื่อสกุล  โดยนายทะเบียนท้องที่แจ้งในคำขอแบบ ช.๑ ให้ผู้ยื่นคำขอ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   และหากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนท้องที่  ให้ผู้ยื่นคำขออุทธรณ์เป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง  ต่อนายทะเบียนท้องที่และให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาดำเนินการตามความในพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ , (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  มาตรา ๑๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒๓  และข้อ ๒๔  และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบว่า  หากผู้ยื่นคำขอไม่พอใจในคำวินิจฉัยอันเป็นที่สุดของผู้พิจารณาอุทธรณ์  สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง   ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๒
                      
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้นายทะเบียนท้องที่และนายทะเบียนท้องที่เขต ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

                                                                             ขอแสดงความนับถือ


                                                                            (นายสถาพร  ศิริภักดี)
                                                                      รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน
                                                                           อธิบดีกรมการปกครองสำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนทั่วไป
โทร. ๐๒-๗๙๑ ๗๐๑๗-๙
โทรสาร  ๐๒-๗๙๑ ๗๐๔๙

13.8.58

ดูดวงกับการตั้งชื่อเกี่ยวกันหรือไม่ ?

      การดูดวงกับการตั้งชื่อเกี่ยวกันแน่นอนครับ  เพราะจะได้รู้จุดเด่นดีและจุดเสียของเจ้าชะตา  เพื่อการตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

หากคนตั้งชื่อดูดวงไม่เป็นก็เสร็จเลย  ได้ชื่อมาดูผิวเผินเหมือนจะดี   แต่พอดูเนื้อในแย่เลย  เนื้อในของชื่อคนทั่วไปดูไม่เห็นจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง  แต่ก็ยากที่จะรู้ว่าใครบ้างที่เชี่ยวชาญจริงหรือไม่   อันนี้ก็ต้องใช้ไหวพริบของท่านเอง

ใช้ไหวพริบพิจารณา  ดังนี้    
 • ดูเว็บไซต์  น่าเชื่อถือ  และมองหาอะไรสักอย่างที่จะบ่งบอกว่าเขาเปิดเว็บมานานแล้ว
 • ดูศาสตร์ที่เขาใช้  
 • ดูหลักการตั้งชื่อของเขา
 • ดูว่าเขาพยากรณ์ดวงชะตาได้หรือเปล่า
 • ดูกิจกรรมของเขา อย่างน้อยก็ทำให้รู้จักเขาได้ในระดับหนึ่ง
 • ดูอายุงาน  ดูผลงาน  ดูโปรไฟล์  
 • สิ่งเหล่านี้ก็พอจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาได้ในระดับหนึ่งครับที่ทำการเขตในกรุงเทพ  วันสต็อปเซอร์วิส 

7.8.58

ชื่อตัวอย่าง คนดัง จะเห็นชัดเจนมาก

ขอยกตัวอย่างชื่อของนักแสดงตลกท่านหนึ่ง  เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่มีชื่อไม่ดีอย่านิ่งนอนใจ    ณ โอกาสนี้ขออนุญาต  ป๋าเทพ  นำชื่อมาวิเคราะห์ว่าทำไมป๋าถึงทำอะไรไม่ถึงฝั่งฝันกับเขาสักที    และอยากบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขอเป็นกำลังใจให้ ป๋าเทพด้วยครับ

ป๋าเกิดวันเดือนปีอะไรไม่ทราบได้  จึงไม่สามารถดูทักษาได้, ไม่สามารถดูเทียบดวงชะตาได้  แต่สามารถดู  ค่าตัวเลขได้  และ  พลังเงา  ได้  แต่เพียงแค่นี้ก็เห็นชัดเจนมากแล้ว   ดังนี้


เทพ   

ได้ค่าตัวเลข  11
ทำอะไรมักจะดีแต่ตอนต้น เข้าลักษณะต้นดี ปลายร้าย นับหนึ่งไม่ถึงสิบ ดูเหมือนว่าจะรุ่งโรจน์ แต่สุดท้ายก็ล้มเหลว ชีวิตมักมีอันตรายแอบแฝง ให้ระวังการถูกทรยศหักหลังจากผู้อื่น มักซ่อนความอ่อนไหว  เป็นคนอ่อนนอกแข็งใน ดื้อเป็นบางครั้ง เพศตรงข้ามสร้างปัญหามาให้ ชีวิตต้องต่อสู้กับอุปสรรค 


 ชื่อ  เทพ  ได้ค่าพลังเงา  ได้แก่ 

พลังเงา เทพ หมายเลข 35 ชีวิตสับสน วุ่นวาย / เป็นเลขให้โทษมากกว่าดี มักมีความคิดที่เฉียบขาดรุนแรงแตกหักรวดเร็ว ความล้มเหลวในชีวิตจะมาจากคนอื่น โดนเอารัดเอาเปรียบ 

เทพ   ใช้ร่วมกับ    โพธิ์งาม   

ได้ค่าตัวเลข    หมายเลข 48 ขวานผ่าซาก เป็นหมายเลขที่ให้โทษมากกว่าให้คุณ เป็นคนพูดตรงเกินไป หรือเรียกกว่าขวานผ่าซาก ดื้อ มุทะลุดุดัน มั่นใจตัวเองสูง ไม่เกรงกลัวใคร ๆ ระวังจะประสบอุบัติเหตุ หรือมีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นคนพูดจริงทำจริง แต่ระวังอย่าเชื่อใจใครง่าย อาจถูกหลอกได้ง่าย และด้วยความที่เป็นคนตรงฉินมากเกินไป เลยทำให้มีศัตรูเงียบ  เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว จึงหาคนจริงใจยาก 

ชื่อ + นามสกุล  เทพ  โพธิ์งาม

พลังเงา   เทพ   โพธิ์งาม    หมายเลข 116    เก่งกล้าโลดโผดสุดท้ายล้มเหลว /
เป็นหมายเลขที่ให้โทษ ชะตาชีวิตถึงแม้จะพบกับความสำเร็จอย่างโลดโผน แต่สุดท้ายต้องพบจุดจบและล้มเหลวอย่างไม่คาดคิด เป็นหมายเลขที่ให้กำลังในด้านยศศักดิ์ การเงิน ความรัก รวดเร็วแต่ไม่ยั่งยืนถาวร เมื่อใดที่มีตำแหน่งใหญ่โต เมื่อใดที่ได้ดี มักมีคนอิจฉาริษยา และถูกกลั่นแกล้ง ส่วนเรื่องของความรัก มักไม่สมหวัง ระวังจะเป็นหม้ายก่อนวัยอันควร  ต้องมีการเลิกลา หรือได้คู่ประมาณว่าเป็นหม้าย  ชีวิตมักจะประสบโชคร้ายมากกว่าความสำเร็จ ระวังจะเกิดคดีความ สุขภาพไม่ดี 


หากป๋าเทพเชื่อในเรื่องชื่อ  อาจารย์ยินดีจะหาชื่อที่ดีที่สุดให้ป๋าเทพนะครับ
ตั้งชือ นามสกุล ดีรอบด้าน ครบทุกศาสตร์ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล

ดีรอบด้าน  ครบทุกศาสตร์

ทักษา, เลขศาสตร์, เลขกำลังดาวพระเคราะห์, อายตนะ6, พลังเงา, พลังเงาซ้อน, พลังเงาสะท้อน, ดวงชะตา


มีขั้นตอนดังนี้


  กรณี เปลี่ยนชื่ออย่างเดียว


  • ผูกดวง หาอักษรที่เป็นมงคลเพื่อนำหน้าชื่อ
  • ตั้งให้สัมพันธ์กับดวงชะตาก็คือ หาอักษรดีอยู่ในตำแหน่งราชา,ธงชัย ฯ หลีกเลี่ยงตำแหน่งโลกาวินาศ,มรณะ ฯ
  • ใชัทักษา เลือกอักษรมงคล เดช ศรี มูลละ ฯ
  • ตั้งชื่อให้ได้ค่าตัวเลขดีที่สุด แต่ก็ต้องคำนึงถึงนามสกุลด้วย จึงต้องเลือกค่าตัวเลขให้สัมพันธ์กับนามสกุล เพื่อให้ ชื่อ+นามสกุล ได้ผลรวมดีด้วย
  • ตั้งชื่อ ให้ได้ค่าพลังอายตนะ 6 ที่ดี ในความหมายเป็นเศรษฐี สุขสบายดั่งราชา
  • ตั้งชื่อ ให้ได้ พลังเงา,พลังเงาซ้อน,พลังเงาสะท้อน ในความหมายที่ร่ำรวยเงินทอง,เป็นเศรษฐีรวดเร็ว ร่ำรวยแบบปาฏิหารย์
  • ขั้นตอนสุดท้ายนี้สุดหินเลย คือเอาชื่อตั้งดีแล้วทุกขั้นตอนข้างต้น มารวมกับนามสกุลของคุณ แล้วเช็คทั้งชื่อพร้อมกับนามสกุลอีกชั้นหนึ่ง กับทุกศาสตร์อีกรอบหนึ่ง ถ้าไม่ดีก็ถือว่า ชื่อนั้นไม่ผ่าน ก็ต้องตั้งใหม่ ตรวจเช็คใหม่อีกรอบ และอีกรอบ บางคนอาจารย์หาเป็นร้อย ๆ ชื่อเลยกว่าจะได้เป๊ะ


  กรณี เปลี่ยนนามสกุลอย่างเดียว

  • ผูกดวง หาอักษรมงคลเพื่อนำหน้านามสกุล และให้สัมพันธ์ฺกันระหว่างดวงชะตากับนามสกุล
  • ตั้งให้สัมพันธ์กับดวงชะตาก็คือ หาอักษรดีอยู่ในตำแหน่งราชา,ธงชัย ฯ หลีกเลี่ยงตำแหน่งโลกาวินาศ,มรณะ ฯ
  • ใชัทักษา เลือกอักษรมงคล เดช ศรี มูลละ ฯ
  • ตั้งนามสกุล ให้ได้ค่าตัวเลขดีที่สุด แต่ก็ต้องคำนึงถึง ชื่อ ด้วย จึงต้องเลือกค่าตัวเลขของนามสกุลให้สัมพันธ์กับชื่อ เพื่อให้ นามสกุล+ชื่อ ได้ผลรวมดีด้วย
  • ตั้งนามสกุล ให้ได้ค่าพลังอายตนะ 6 ที่ดี ในความหมายเป็นเศรษฐี สุขสบายดั่งราชา
  • ตั้งนามสกุล ให้ได้ พลังเงา,พลังเงาซ้อน,พลังเงาสะท้อน ในความหมายที่ร่ำรวยเงินทอง,เป็นเศรษฐีรวดเร็ว ร่ำรวยแบบปาฏิหารย์
  • ขั้นตอนสุดท้ายนี้สุดหินเลย คือเอานามสกุลที่ตั้งดีแล้วมารวมกับชื่อของคุณ (คุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่อาจารย์หานามสกุลให้เข้ากับชื่อของคุณ ) แล้วเช็คทั้งชื่อพร้อมกับนามสกุลอีกชั้นหนึ่ง กับทุกศาสตร์อีกรอบหนึ่ง ถ้าไม่ดีก็ถือว่า นามสกุลนั้นไม่ผ่านก็ต้องตั้งใหม่ ตรวจเช็คใหม่อีกรอบ และอีกรอบ บางคนอาจารย์หาเป็นร้อย ๆ นามสกุลเลยกว่าจะได้นามสกุลที่ดี
  • นอกจากศาสตร์แล้วยังใช้ศิลปะ ในการหาความหมายของนามสกุล ให้ได้ความหมาย ตระกูลที่ยิ่งใหญ่,ความหมายตระกูลเศรษฐีมั่นคง, ตระกูลมีความสุขสมบูรณ์ ฯ
  • เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งนามสกุลแล้ว ก็เข้าส่วนของการตรวจสอบกับทะเบียนราษฎร์ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับใครถ้าซ้ำ อาจารย์ก็เริ่มต้น ตั้งนามสกุลใหม่ทุกขั้นตอน ครับ  กรณี เปลี่ยนชื่อ + เปลี่ยนนามสกุลด้วย


  • ผูกดวง หากอักษรที่เป็นมงคล อักษรที่เป็นขุมทรัพย์ เพื่อนำหน้าชื่อและนามสกุล
  • ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล ให้สัมพันธ์กับดวงชะตาก็คือ หาอักษรดีอยู่ในตำแหน่งราชา,ธงชัย ฯ หลีกเลี่ยงตำแหน่งโลกาวินาศ,มรณะ ฯ
  • ใชัทักษา เลือกอักษรมงคล เดช ศรี มูลละ ฯ
  • ตั้งชื่อให้ได้ค่าตัวเลขดีที่สุด
  • ตั้งนามสกุลให้ได้ค่าตัวเลขดีที่สุด
  • ชื่อ+นามสกุลให้ได้ค่าตัวเลขดีที่สุดอีกด้วย
  • ตั้งชื่อ ให้ได้ค่าอายตนะ 6 + พลังเงาซ้อน ดีสุขสบายดั่งราชา ราชินี เป็นเศรษฐีร่ำรวย
  • ตั้งนามสกุล ให้ได้ค่าอายตนะ 6 + พลังเงาซ้อน ดีสุขสบายดั่งราชา ราชินี เป็นเศรษฐีร่ำรวย
  • ตั้งชื่อ ให้ได้ค่าพลังเงา+พลังสะท้อน ดี เป็นเศรษฐีราวปาฏิหารย์, พลิกชะตาร่ำรวย
  • ตั้งนามสกุล ให้ได้ค่าพลังเงา+พลังสะท้อน ดี เป็นเศรษฐีราวปาฏิหารย์, พลิกชะตาร่ำรวย
  • ขั้นตอนสุดท้ายนี้ สุดหินอีกเหมือนกันครับ คือ ชื่อที่ตั้งเสร็จแล้ว + นามสกุลที่ตั้งเสร็จแล้ว ตามขั้นตอนข้างต้น รวมกันแล้วหาค่าอีกชั้นหนึ่ง คือ ค่าอายตนะ 6 , พลังเงาซ้อน, พลังเงา, พลังเงาสะท้อน, เพื่อให้ได้ความหมาย สุขสบายดั่งราชาราชินี , ร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างพลิกฟ้าพลิกดินอย่างรวดเร็ว
  • หากชื่อกับนามสกุลรวมกันแล้วไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายนี้ ก็เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด จนกว่าจะได้ตามนี้ครับ

  6.8.58

  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเขตในก.ท.ม.
  หากจะไปเปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนนามสกุล  แจ้งเกิด  หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องไปสำนักงานเขต   เพื่อความรอบคอบก็ควรรู้ว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง  หรือบางรายการอาจต้องพาคนที่จะต้องเซ็นรับรองไปด้วยหรือไม่   อะไรประมาณนี้  หากไม่อยากเสียเวลาก็หาข้อมูลให้ครบถ้วน  หรือโทรไปสอบถามกับสำนักงานเขตนั้น ๆ เสียก่อน

  สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมหมายเลขโทรศัพท์  มีดังนี้

            สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร                               หมายเลขโทรศัพท์
          


   ศาลาว่าการกรุงเทพ 1 (เสาชิงช้า)0-2221-2141
   ศาลาว่าการกรุงเทพ 2 (ดินแดง)0-2246-0301
   สำนักงานเขตคลองเตย0-2240-2121
   สำนักงานเขตคลองสาน0-2437-2342
   สำนักงานเขตคลองสามวา0-2548-0321
   สำนักงานเขตคันนายาว0-2510-2690
   สำนักงานเขตจตุจักร0-2513-3444
   สำนักงานเขตจอมทอง0-2427-1171
   สำนักงานเขตดอนเมือง0-2565-9424
   สำนักงานเขตดินแดง0-2245-1612
   สำนักงานเขตดุสิต0-2243-5311
   สำนักงานเขตตลิ่งชัน0-2424-1742
   สำนักงานเขตทวีวัฒนา0-2441-4973
   สำนักงานเขตทุ่งครุ0-2464-1689-92
   สำนักงานเขตธนบุรี0-2465-0025
   สำนักงานเขตบางกอกน้อย0-2424-0747
   สำนักงานเขตบางกอกใหญ่0-2457-0069
   สำนักงานเขตบางกะปิ0-2375-5574
   สำนักงานเขตบางขุนเทียน0-2415-1522
   สำนักงานเขตบางเขน0-2521-0932
   สำนักงานเขตบางคอแหลม0-2291-3800
   สำนักงานเขตบางแค0-2867-1635
   สำนักงานเขตบางซื่อ0-2586-9972
   สำนักงานเขตบางนา0-2397-3695
   สำนักงานเขตบางบอน0-2450-3201
   สำนักงานเขตบางพลัด0-2424-3777
   สำนักงานเขตบางรัก0-2236-1396
   สำนักงานเขตบึงกุ่ม0-2374-6000
   สำนักงานเขตปทุมวัน0-2215-9167
   สำนักงานเขตประเวศ0-2328-7149
   สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย0-2282-4902
   สำนักงานเขตพญาไท0-2619-6060
   สำนักงานเขตพระโขนง0-2311-3099
   สำนักงานเขตพระนคร0-2628-9068
   สำนักงานเขตภาษีเจริญ0-2413-0565
   สำนักงานเขตมีนบุรี0-2540-7160
   สำนักงานเขตยานนาวา0-2294-5172
   สำนักงานเขตราชเทวี0-2354-4201
   สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ0-2427-4727
   สำนักงานเขตลาดกระบัง0-2326-9149
   สำนักงานเขตลาดพร้าว0-2530-6641
   สำนักงานเขตวังทองหลาง0-2530-1740
   สำนักงานเขตวัฒนา0-2381-8930
   สำนักงานเขตสวนหลวง0-2322-6688
   สำนักงานเขตสะพานสูง0-2372-2918
   สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์0-2233-1224
   สำนักงานเขตสาทร0-2212-8112
   สำนักงานเขตสายไหม0-2533-3686
   สำนักงานเขตหนองแขม0-2421-0939
   สำนักงานเขตหนองจอก0-2543-2373
   สำนักงานเขตหลักสี่0-2982-2080
   สำนักงานเขตห้วยขวาง0-2277-9100

  บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา