ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อบริษัท ดีที่สุดครบทุกศาสตร์

แอดไลน์ 082 066 1551 / ตั้งชื่อตัว ตั้งชื่อลูก นามสกุล ภูมิฐาน,ร่ำรวย, ชื่อบริษัท, ชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า ตั้งชื่อเว็บไซต์ ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด21.4.54

หายป่วยด้วยพุทธฤทธิ์เมื่ออาจารย์ต้น  รับพยากรณ์ดวงชะตา  คนก็จะบ่งว่าทุกข์เรื่องคู่ครอง,เรื่องการเงิน,เรื่องการงานอาชีพ,เรื่องลูก ๆ   อาจารย์ก็จะดูดวงชะตาและดู ชื่อ นามสกุล ดูฮวงจุ้ยบ้าน  และที่ขาดไม่ได้ก็คือการแนะนำให้สวดมนต์เพื่อสร้างกุศลใส่ตัว  ดังนี้

อาจารย์ต้นแนะนำบำบัดโรคหายด้วย " พุทธฤทธิ์ พิชิตโรค "

บทสวดมนต์ที่ทำให้ ผู้ป่วยมีกำลังใจยิ่ง 
เหมือนดั่งพระพุทธเจ้า เสด็จมาเยี่ยมไข้

พุทธมนต์เพื่อเสริมกำลังใจ ปัดเป่าโรคภัยให้หายพลัน " ธรรมโอสถ "  คือ ยาสามัญประจำบ้าน ที่ทุกท่านควรมีไว้ติดตัวยามเจ็บป่วย  ทุก ๆ ชีวิตย่อมหนีไม่พ้นความเจ็บป่วยอย่างแน่นอน  การเจ็บป่วยมี  2  ประการ คือ
1. โรคทางกาย  อาจเกิดขึ้นด้วยสมมติฐานมีสาเหตุ  8  ประการ  ดังนี้ .-
       1. มีน้ำดีเป็นเหตุ
       2. มีเสมหะเป็นเหตุ
       3. มีลมเป็นเหตุ
       4. มีทั้งน้ำดี ลม และเสมหะ เป็นเหตุ
       5. ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง
       6. รักษาสุขภาพไม่สม่ำเสมอ
       7. ถูกทำร้าย
       8. ผลของกรรมเก่า
     การเจ็บป่วยที่เกิดจากสมมติฐาน  7  ประการแรก อาจป้องกันและรักษาให้หายได้ด้วยยา แต่ที่มีสาเหตุจากกรรมเก่านั้น ไม่อาจป้องกันหรือรักษาได้ด้วยยาอย่างเดียว ต้องอาศัยการรักษาทางใจ ด้วยการสวดมนต์ ไหว้พระการทำสมาธิภาวนา เข้าช่วยอีกทางหนึ่ง


2. โรคทางใจ  มีสมมติฐานที่เกิดจากกิเลส คือ ความโลภ โกรธ หลง เมื่อกิเลส 3 ตัวนี้เกิดขึ้นกับใคร ทำให้ผู้นั้น มีความนึกคิดไปในทางต่ำชั่วทั้งสิ้น
ภาษาพระเรียกว่า " อกุศลจิต " เช่น  มีความโลภคิดอยากได้มาเป็นของตน
มีความโกรธนึกคิดจองล้าง จองผลาญผู้อื่น   มีความหลงนึกคิดไปในทางเบียดเบียนผู้อื่น


สมมติฐานโรค กับ โหราศาสตร์
1. ผู้เกิดวันอาทิตย์ ให้ระมัดระวัง โรคตา โรคกระเพาะอาหาร น้ำย่อยพิการ
    น้ำเหลืองเสีย เนื้องอก มะเร็งเต้านม มดลูก  
2. ผู้เกิดวันจันทร์  ให้ระมัดระวัง การเกิดโรคเลือด โรคลม โรคหัวใจ โรค
    ความดันโลหิต โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
3. ผู้เกิดวันอังคาร ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับ โรคประสาท ต่อมน้ำเหลืองเสีย
    โรคของหลอดลม ปอดอักเสบ หอบหืด ปัสสาวะพิการ พยาธิลำไส้
4. ผู้เกิดวันพุธ(กลางวัน)ให้ระมัดระวัง โรคผิวหนัง โรคหวัด โรคปวดตามข้อ
    โรคกระดูก โรคลมในข้อ โรคประสาท
5. ผู้เกิดวันพุธ(กลางคืน)ให้ระมัดระวัง โรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศ โรคปวดข้อ
    กามโรค โรคกระดูก ไขมันอุดตัน โรคผิวหนังบางชนิด
6. ผู้เกิดวันพฤหัสบดีให้ระมัดระวัง โรคลมทุกชนิด โรคที่เกิดจากสิ่งเสพติด
    โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคซึมเศร้า
7. ผู้เกิดวันศุกร์ ให้ระมัดระวังโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคหวัดชนิดต่าง ๆ โรคตา
    โรคผิวหนัง โรคปอด มดลูก
8. ผู้เกิดวันเสาร์ ให้ระมัดระวัง โรคไต เนื้องอกในมดลูก โรคริดสีดวงทวาร
    โรคเกี่ยวกับหัวใจ 

วิธีปฏิบัติตนในยามเจ็บป่วย1. เล่าอาการของโรคให้แพทย์ฟังโดยไม่ปิดบัง
2. เชื่อฟังคำแนะนำของแพทย์และพยาบาล
3. อดทนต่อการรักษาด้วยความตั้งมั่น
4. กินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
5. ห้ามกินของแสลงอย่างเด็ดขาด(อย่าตามใจปาก)


สวดมนต์รักษาโรคได้จริงแท้แน่นอน

หลวงปู่ชา สุภัทโท พระโพธิญาณเถระ ท่านเมตตาแนะนำไว้ว่า
"  พวกแพทย์หมอเขาปรุงยาปราบโรคทางกาย จะเรียกว่าสรีระโอสถก็ได้
    ส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ใช้ปราบโรคทางใจ เรียกว่าธรรมะโอสถ
    โรคทางใจเป็นได้ไว และเป็นได้ทุกคนไม่เว้นเลย เมื่อท่านรู้ว่าเป็นไข้ใจ
    จะไม่ใช้ธรรมะโอสถรักษาบ้างดอกหรือ  "


บทสวดมนต์พุทธฤทธิ์พิชิตโรค คือ บทโพชฌังคปริตร

 ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดดังนี้ .-
"  โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานังวิจะโย ตะถาวิริยัมปิติ ปัสสัทธิ
    โพชฌังคาจะตะถาปะเร  สมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
    มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตาพะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ 
    นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหตุสัพพะทา
    เอกัสมิง สะมะเยนาโถ โมคคัลลานัญจะกัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา
    โพชฌังเคสัตตะ เทสะยิ เตจะตัง อภินันทิตะวา โรคามุจจิงสุ ตังขะเณ
    เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิเม โหตุสัพพะทา 
    เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญ นาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
    ภะณา เปตตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ 
    ฐานะโส  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิเม โหตุสัพพะทา  
    ปะฮีนาเต จะ อาพาธา ติณณัน นัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะ กิเลสาวะ
    ปัตตานุ ปัตติ ธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิเม โหตุ สัพพะทา " 


    ผู้ป่วยที่ไม่อยากให้อาการทรุดเสื่อมลง ต้องสวด 10 จบ หลังสวดจบให้เอ่ยชื่อ - สกุล อธิษฐานขอพร ดังนี้ .-
    "   ข้าพเจ้า ชื่อ...........สกุล................ ขออุทิศผลบุญที่เกิดจากการ
        สวดมนต์ในครั้งนี้ ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรผ้เป็นเจ้าของโรค..........
        (ให้เอ่ยชื่อโรคที่เป็นอย่างชัดเจน ทุกโรค)...... ขอให้ท่านทั้งหลาย
        โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย  ขอให้โรคภัยไข้เจ็บดีวันดีคืน
        หายวันหายคืน ให้ได้พบเจอยาดีหมอดี ในเร็ววันด้วยเถิด ข้าพเจ้า
        ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขเถิด ข้าพเจ้าจะหมั่นทำบุญทำทาน
        อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ  "

        ด้วยความปรารถนาดีจาก อาจารย์ต้น 
     
ขอกราบขอบพระคุณ สำนักพิมพ์ เลี่ยงเชียง 679/71-74 ถ.ประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพ 10140  โทร. 02 - 872-9898 , 02 - 872 - 7227 , 02 - 872 - 5979 , 02 - 221 - 1050

10.4.54

ออกอากาศสถานีวิทยุ คนฮือฮามาก

     

           เมื่อวันที่ 2 , 3    เมษายน  2554  อาจารย์ได้มีโอกาสไปออกอากาศทางสถานีวิทยุ 98.75 ในรายการบ้านอิ่มบุญ   มีคนให้ความสนใจโทรเข้ามาในรายการจำนวนมากเป็นร้อยคนก็ว่าได้  และในวันที่ 6 เมษายน  ก็มีคนโทรนัดขอพบตัวอาจารย์มากันเกิน 50 คนทีเดียว ทั้งยังได้ติดตามมาที่โรงภาพยนตร์เอสพลานาด  แคราย  อีกด้วยทำให้รู้ว่าคนที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนชื่อนั้นมีมากกว่าที่คิดจริง ๆ และคนที่ชื่อไม่ดีไม่เป็นมงคลนั้นก็ทำให้ชีวิตย่ำแย่จริง ๆ เสียด้วย  แต่หากจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่า...ชื่อคือตัวบ่งบอกว่าชีวิตของคน ๆ นั้นจะดีร้ายอย่างไร  มีแนวโน้มอย่างไร   ซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่อาจารย์เพียงแค่รู้ชื่อเท่านั้นก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าเขามีความเป็นไปในชีวิตอย่างไรบ้าง  จนคนตะลึงมาแล้วนับไม่ถ้วน
          แต่ไม่ว่าชื่อจะเป็นตัวกระทำหรือเป็นตัวบ่งบอกก็ตาม  การมีชื่อไม่ดีนั้นย่อมมีแต่เสียกับเสีย  การหาสิ่งที่ดีเป็นมงคลให้กับตัวเองเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่ง  ใคร ๆ ก็ปรารถนาให้ชีวิตมีแต่เรื่องดี ๆ ทั้งนั้นแล้วเหตุใดเล่าเมื่อคุณรู้ตัวว่าชื่อไม่ดี เช่น มีอักษรกาลกิณี, มีค่าตัวเลขร้าย ๆ หรือไม่ก็มีชื่อที่ไม่ส่งเสริมชีวิต  ทำไมจึงไม่เลือกหนทางที่นำไปสู่ความเจริญอีกเล่า  
            สำหรับในวันที่  16 ,17  เมษายน  2554   อาจารย์ก็จะไปออกอากาศรายการแฟมิลี่เรดิโอ ที่คลื่น 93.75  ปากเกร็ด  เวลา 17.00 - 19.00 น.

บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา