ตั้งชื่อ นามสกุล ทันสมัย ภูมิฐาน, ร่ำรวย ค้าขายดี, ตั้งชื่อลูก, ชื่อบริษัท ชื่อร้านค้า , ตั้งชื่อเว็บไซต์เพื่อติดกูเกิ้ลง่ายขึ้น ดีที่สุดครบทุกศาตร์ ทักษา, เลขศาสตร์, อายตนะ6 , พลังเงา,พลังซ้อน,พลังสะท้อน, ตุ๊กตาไขนาม, อักษรหลาวเหล็ก, สัมพันธ์ดวงชะตา ได้รับชื่อ นามสกุล เร็วไม่เกิน 45 ช.ม. รับประกันคุณภาพด้วยชื่อเสียง 24 ปี * ดูรีวิวความพึงพอใจได้

โพสต์แนะนำ

ชื่อดียังไม่พอ นามสกุลดียังไม่พอ คืออะไร ? คลิกอ่านต่อ

เชิญพิสูจน์   ชื่อรวมกับนามสกุล แล้วไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้น ? บุคคลที่จะยกมาเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข่าวเป็นที่เปิดเผยอยู่แ...

อาจารย์แบ่งค่าครูทำบุญเพื่อการกุศลอย่างจริงจัง อยากเชื้อเชิญให้เลื่อนลงสุด25.5.58

ที่ว่าการเขตในกรุงเทพพัฒนาไปถึงไหนแล้ว

สำนักงานปกครองและทะเบียน  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร


โครงการปรับปรุงศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ปี  2549  ถึงปัจจุบัน   (Bangkok Service Center)  ใครที่จะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลจดทะเบียนชื่อบริษัท ชื่อร้านค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ก็จะได้รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างไรแล้ว

กรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต ขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กรที่ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service Organization) ซึ่งคณะกรรมการได้นำเอาผลการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานเขต โดยสรุปมีการปรับปรุงใน 3 ด้าน คือ ด้านระบบงาน ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ โดยมีหลักการสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 

การปรับปรุงด้านระบบงาน ได้ปรับปรุงระบบงานใหม่ เปลี่ยนชื่อศูนย์บริการฯ จาก “ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)” เป็น “ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) และจัดให้งานบริการของสำนักงานเขตทุกประเภทลงมาให้บริการที่ศูนย์บริการฯ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานเขต

การปรับปรุงด้านบุคลากรโดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตทุกคนให้มีความพร้อมในการบริการทั้งบุคลิกภาพ ทัศนคติ และวาจา เพิ่มอัตราลูกจ้างชั่วคราวให้ทำหน้าที่ในการต้อนรับประชาชน สำนักงานเขตละ 2 คน โดยให้สำนักงานเขตเป็นผู้คัดเลือกเอง

การปรับปรุงด้านกายภาพ โดยปรับปรุงศูนย์บริการฯ ให้มีพื้นที่ให้บริการมากขึ้นให้สามารถรองรับบริการประชาชนจำนวนมากได้ รวมทั้งปรับปรุงสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องอาหาร ให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และมีการกำหนดรูปแบบให้เหมือนกันทุกสำนักงานเขตไม่ว่าจะเป็น สีพื้น ผนัง ป้ายฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้น การเปลี่ยนครุภัณฑ์ศูนย์บริการฯใหม่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ให้มีรูปแบบเดียวกันการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม

สำนักงานเขตที่ดำเนินการปรับปรุงศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร(Bangkok Service Center)ในระยะแรก จำนวน 8 สำนักงานเขต ได้แก่ บางเขน จตุจักร ราชเทวี พระโขนง สาทร บางขุนเทียน หนองแขมและวังทองหลาง โดยเปิดให้บริการพร้อมกันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550

การปรับปรุงการศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร(Bangkok Service Center) ในระยะต่อไปจะดำเนินการอีก 17 สำนักงานเขต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คลองเตย พญาไท มีนบุรี ราษฎร์บูรณะ ยานนาวา และ ห้วยขวาง กลุ่มที่ 2 ตลิ่งชัน บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางแค บางซื่อ บางพลัด บึงกุ่ม ประเวศ ลาดพร้าว สวนหลวง และคันนายาว

คนที่ได้ไปเปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยนนามสกุลมาแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร  ก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นของเจ้าหน้าที่  เดี๋ยวนี้เขาบริการด้วยความสุภาพ  ยิ้มแย้ม  รวดเร็ว  ทำให้การติดต่อราชการไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป


  
บทความที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา